Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Marešová, Jana

Citace: napsal Václav Karel Vendl: Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského
Citace: www(Ústav dějin umění České akademie věd), cit. 17. 10. 2011