Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Dehnerová, Hana

Relations: Martinásková, Hana
Citation: Dehnerová, Hana - Šlézar, Pavel: Nové nálezy raně středověkých severských závaží z Olomouce. In: Vlastivědný věstník moravský, 66, 2014, Supplementum 2, strana 145-151
Citation: www(Masarykova univerzita - Vyhledávání absolventů), cit. 30. 6. 2015
Citation: www(Informační systém Masarykovy univerzity - Absolventi a závěrečné práce), cit. 30. 6. 2015
Citation: www(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci - Oddělení péče o archeologické nálezy), cit. 30. 6. 2015