Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bryson Gustová, Anna, 1955-

Väzby: Bryson, Anna, 1955-
Citácia: Luďa Klusáková: The road to Constantinople
Citácia: www(UK Praha, Odbor pro zahraniční styky)
Citácia: Malý, Radek - Fučíková, Renáta: Franz Kafka (do angličtiny přeložila Anna Bryson Gustová), 2017
Citácia: www(Živnostenský rejstřík), cit. 17. 2. 2020