Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Janda, Martin

Citace: Janda, Martin: Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství: urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597-1618 (diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017
Citace: www(Univerzita Hradec Králové), cit. 27. 3. 2018