Skip to main content

Autorität Detail

ochrana památek
Other form of name PPP: památková ochrana
Other form of name PPP: ochrana kulturního dědictví
Other form of name PPP: ochrana papíru
Other form of name PPP: památková péče
Other form of name PPP: konzervování památek
Other form of name PPP: obnova a rekonstrukce památek
Other form of name PPP: ochrana kulturních památek
Other form of name PPP: restaurování památek
Other form of name PPP: památky

Show works by given autority
Show works about given autority