Skip to main content

Authority detail

Müller, Martin
Citation: Čiháková,J.-Müller, M.: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí : vyhodnocení archeologických výzkumů (CD)
Citation: www(Národní památkový ústav)

Show works by given autority
Show works about given autority