Skip to main content

Authority detailRelations: Kabinet pro teorii a dějiny umění (Československá akademie věd)
Relations: Ústav dějin umění (Československá akademie věd)
Relations: Ústav pro teorii a dějiny umění (Československá akademie věd)
Relations: Akademie věd České republiky. Ústav dějin umění
Relations: Ústav dějin umění AV ČR
Relations: Institut für Kunstgeschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik
Relations: Institute of Art History, ASCR
Citation: www (Akademie věd ČR)
Citation: München - Prag um 1600