Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 11043 10759
PP Pracovné pomôcky 9 9 25.06.2012
ST Staré tlače 0 0
IK [IK] 0 0
MP [MP] 0 0
KN Knihy 3022 3551 12.06.2019
RZ [RZ] 2014 2031 01.06.2015
FO [FO] 0 0
DP Študentské práce 1 1 27.05.2012
AN Články 1620 0 24.06.2019
SD [SD] 20 22 07.12.2018
PD [PD] 4172 4227 17.04.2015
AU [AU] 82 82 27.05.2012
PE Periodiká 102 833 12.06.2019
AZ [AZ] 1 3 10.10.2012