Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 16895 11442
PP Pracovné pomôcky 9 9 25.06.2012
ST Staré tlače 0 0
IK [IK] 0 0
PR Periodiká retro 0 0
MP [MP] 0 0
KN Knihy 3310 3910 25.10.2021
RZ [RZ] 2014 2031 01.06.2015
RZP 0 0
FO [FO] 1 1 09.02.2021
DP Študentské práce 4 4 04.02.2021
AN Články 7173 0 21.10.2021
SD [SD] 16 19 15.09.2021
PD [PD] 4172 4227 17.04.2015
AU [AU] 82 82 27.05.2012
PE Periodiká 113 1156 19.10.2021
AZ [AZ] 1 3 10.10.2012
PDP 0 0