Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Agentura, která vytvořila originální záznam: ABE315
Jazyk katalogizace: cze
Agentura, která záznam modifikovala: PNE305
Konvence popisu: AACR2
Konspekt (záhlaví): Architektura 72
Autor: Přikryl, Richard, 1968-
Kód role: autor
Název (*): Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba /
Údaj o odpovědnosti atd.: Richard Přikryl, Miroslava Novotná, Zuzana Weishauptová, Aneta Šťastná
Resumé, anotace: Makroskopická fotografická dokumentace kopané sondy K7 : a - cel-kový pohled seshora; b - detail vnitřní opukové klenby a navazující-ho původního výpl%nového zdiva; c - střední část vodorovně klade-ného původního výplňového zdiva; d - přechod mezi původním výpl-ňovým zdivem (spodní strana snímku) a novodobými vrstvami (na snímku jsou patrné vrstvy 1-5 dle obr. 3). Mikroskopický charakter lomového kamene - opuk: a, b - opuky s nejvyšším obsahem kalcitu (tzv. typ II dle tab. 2), bohaté mikrofosílie-mi (vzorek K7/3); c, d - opuky s nejnižším obsahem kalcitu a nejvyš-ším obsahem různých forem SiO2 (tzv. typ I dle Tab. 2) s hojnou klas-tickou příměsí (vzorek K7/1). Mikroskopický vzhled malt původního výplňového zdiva: a - velký za-oblený úlomek v pravém dolním rohu patří pravděpodobně cihelné-mu střepu (vzorek K7/6); b, c - oválný úlomek ve středu snímku re-prezentuje nepřepálený úlomek opuky s dobře patrným reakčním le-mem v hornině po reakci jejích velmi reaktivních forem SiO2 s hydrau-lickým výpenným pojivem (vzorek K7/4); d, e - úlomek přepáleného vápence, který lze vzhledem k zastižené mikrofosílii (patří s největší pravděpodobností mezi tentakulity) přiřadit k tzv. radotínským vápen-cům (jemně bioklastickébituminózní vápence spodního devonu, stu-peň lochkov, lochkovské souvrství); f - snímek přepáleného úlomku opuky identifikovaný pomocí katodoluminiscence (vzorek K7/13). Lokalizace kopané sondy K7 v tělese Karlova mostu: a - příčný řez (pohled od jihu), b - horizontální pohled. Řez sondou K7 a její materiálová skladba (rozměry uvedeny v mm) vytvořené na základě pozorování autora (Richard Přikryl) v původních vrstvách výplňo-vého zdiva a na základě zprávy PUDIS (Krch a Podráský 2007) v oblasti novo-dobých vrstev...
Téma (záhlaví): materiály ; mosty ; zdivo
Geogr. heslo (Záhlaví): Karlův most (Praha, Česko)
Forma/Žánr Záhlaví: články
Jméno osoby (záhlaví): Novotná, Miroslava ; Weishauptová, Zuzana ; Šťastná, Aneta
Zdrojový dokument: Průzkumy památek : recenzované periodikum /
Typ vazby: clanky >> periodikum
Název: Průzkumy památek : recenzované periodikum /
ISSN: 1212-1487
Informace o propojení: Roč. 16, č. 1, (2009), s. 107-123
Identifikační číslo záznamu: 601097
Rok vydání zdroje: 2009
Číslování a první strana: 16:1
Hlavní záhlaví: Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
Sigla: ABE315
Signatura: P XI e
Sigla: PNE305
Signatura: 12531 - Pc
Sigla: ABE320
Signatura: H441/2009
BI1a - Bibliografie - třídění: Stavební a hist. vývoj jednotlivých objektů
BI1b - Bibliografie - kód: 6d
Ročník: 16
Číslo : 1
Rok/datum vydání: 2009
Strany: 107-123

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.