Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2019 19;
2018 18;
2017 17;
2016 13; 16;
2015 15;
2014 14;
2010 12;
2008 11;
2006 10;
2004 9;
2002 8;
2000 7;
1996 5;
1994 4;
1993 3;
1991 2;
1989 1;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
České "tvrze": kritická analýza současného stavu poznání / Novák, David 2016
Hrady na Chebsku jako reprezentanti moci / Karel, Tomáš, 1965- 2016
Vzpomínka na Zdeňka Měřínského / Plaček, Miroslav, 1943- 2016
Václav Moucha - Bořivoj Nechvátal - Ladislav Varadzin et al.: Vyšehrad : Knížecí a královská akropole : Svědectví archeologie : Praha 2015 / Gabriel, František, 1949- 2016
František Záruba: Hradní kaple II. : Doba lucemburská : Univerzita Karlova v Praze : Praha 2015 / Slavík, Jiří, 1965- 2016
Starý Herštejn - výsledky archeologického výzkumu 2006-2008 / Kausek, Petr 2016
K jagellonské přestavbě Starého královského paláce na Pražském hradě / Chotěbor, Petr, 1950- 2016
The Renaissance fortification in Venice and in the Venetian dominion in the eastern Mediterranean / Perbellini, Gianni, 1936- 2016
Hrad Švamberk-Krasíkov, kapitoly z dějin a stavební historie významného západočeského hradu / Procházka, Zdeněk, 1954- 2010
Hrad Olomoučany / Štětina, Jan, 1956- 2006
Jihovýchodní část opevnění hradu Buchlova / Vrla, Radim, 1961- 2008
Kamnové kachle z hradu Pernštejna / Loskotová, Irena, 1958- 2006
Letovice na Moravě - stavební vývoj a proměny zámeckého souboru / Kašička, František, 1935- 2006
Zvonice jako fortifikační stavby / Kuča, Karel, 1961- 1994
Zaniklý Kokot, ves a šlechtická sídla / Anderle, Jan, 1956- 1994
Dějiny a stavební vývoj kaple a hrobky na hradě Švamberku-Krasíkově / Anderle, Jan, 1956- 2010
Dobytí hradů Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v květnu roku 1421 / Jánský, Jiří, 1941- 2010
Povrchový průzkum tvrziště Skomelno, okr. Rokycany / Mezuliáníková, Anna 2010
Středověký hrádek u pošumavské Malče (okres Klatovy) / Kovář, Daniel, 1975- 2010
Ex commissione reformationis - působení rekatalizační komise v Chebu / Knetlová, Hana 2010
"Pohanské" počátky českých hradů v představách romantické archeologie / Sklenář, Karel, 1938- 2008
Hrad Kašperk a jeho panství / Lhoták, Jan, 1982- 2008
Tvrz ve Lštění - pět let výzkumů a rekonstrukcí (2002-2006) / Procházka, Zdeněk, 1954- 2008
Tvrz a statek Lštění za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích / Jánský, Jiří, 1941- 2008
Tvrz ve Lštění, archeologický výzkum 2003-2005 / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2008
Lštění - bioarcheologický výzkum středověké tvrze / Kočár, Petr, 1973- 2008
Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova : věnováno památce MUDr. Zdeňka Hazlbauera / Pavlík, Čeněk, 1955- 2008
Impozantní zbytky kachlových kamen z paláců hradu Roupova : věnováno památce MUDr. Zdeňka Hazlbauera / Pavlík, Čeněk 2008
Jan Erazim Vocel a počátky studia českých hradů / Sklenář, Karel, 1938- 2006
Předhradí vrcholně středověkých hradů / Hložek, Josef, 1979- 2006
Předsunuté opevnění hradu Zelená Hora / Karel, Tomáš, 1965- 2006
Relikty teplovzdušného otopného zařízení na hradě Zbiroh / Peřina, Ivan, 1980- 2006
Archeologická zjištění na hradě Roupově / Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2006
Rejstřík k Sedláčkovým "Hradům" / Úlovec, Jiří, 1957- 2006
Lštění - bioarcheologický výzkum středověké tvrze / Kočár, Petr 2008
Hrad Prostiboř : historie sídla - popis - stavebně historický vývoj / Procházka, Zdeněk, 1954- 2004
Otázky vývoje jádra hradu Rabí / Anderle, Jan, 1956- 2004
Gotické a renesanční kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově / Ernée, Michal, 1963- 2004
Hrad Přimda - archeologický výzkum, ikonografická analýza a rozbor malt / Sokol, Petr, 1973- 2004
Velhartice - vstupní most a příkop / Sokol, Petr, 1973- 2004
Archeobotanický výzkum příkopu hradu Velhartice / Kočár, Petr 2004
Tajemný zámek na Plzeňsku / Regner, Martin 2002
Sto let od narození Ing. arch. Dobroslavy Menclové / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2004
Josef Štulc *4.3.1944 / Jerie, Pavel, 1947- 2004
Za Miladou Radovou-Štikovou / Kaigl, Jan, 1961- 2004
Hussitenzeitliche Schiessscharten an Fränkischen Burgen / Zeune, Joachim, 1952- 2006
Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě / Chotěbor, Petr, 1950- 2006
Sídla rodu Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky hradu Liebenstein v Libé / Karel, Tomáš, 1965- 2006
Hrad Lemberk, jeho vznik a vývoj / Gabriel, František, 1949- 2006
Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně / Cejpová, Miroslava, 1961- 2006
Hrad Žerotín / Záruba, František, 1977- 2006
Povrchový průzkum a sběr na hradě v Choustníkově Hradišti / Jansa, Pavel 2006
Hrádek Falknov (dnešní Sokolov) ve středověku / Holík, Ladislav 2006
Ohlédnutí za tvrzištěm v obci Černý Vůl, okr. Praha-západ / Hložek, Josef, 1979- 2006
Hrnčíře, zaniklý dvůr oseckého kláštera / Meduna, Petr, 1963- 2006
Komorové kachle ze severovýchodního kouta nádvoří horního hradu na Křivoklátě / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Archeologické nálezy z hradů Jičínské kotliny uložené v jičínském muzeu / Ulrychová, Eva, 1952- 2006
Nové poznatky o hradu Újezdci u Týna nad Vltavou / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Archeologický výzkum na hradě Lichnici (k.ú. Podhradí) v roce 2004 / Frolík, Jan, 1956- 2006
Záchranný výzkum hradu Nístějky v Krkonoších / Prostředník, Jan, 1968- 2006
Bergfrit na zámku v Milešově / Gabriel, František, 1949- 2006
Heberova kresba ve sbírkách Národní galerie? / Slavík, Jiří, 1965- 2006
Příspěvek k datování dvou drobných opevnění na jihu středních Čech / Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972- 2006
Doc. Ing. arch. František Kašička, CSc. Bibliografie 1961-2005 2006
Soupis prací dr. Bořivoje Nechvátala / Ochrana, František, 1976- 2006
Burgenforschung in Bayern / Burger, Daniel 2002
Archeologický výzkum hradu Lacembok 1999-2000 / Procházka, Zdeněk 2002
Zámek v Chyších / Ryšavý, Vratislav 2002
Opevněný kostel v Řesanicích / Čechura, Martin 2002
K životnímu jubileu doc. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. / Chotěbor, Petr, 1950- 2002
K životnímu jubileu Ing. arch. Petra Chotěbora, CSc. / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2002
Hrady a tvrze v zápiscích Václava Krolmuse (1852-1861) / Sklenář, Karel, 1938- 2002
Doc. PhDr. JUDr. Dobroslav Líbal, DrSc : 15. 10. 1911 - 9. 2. 2002 / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2002
Erforschung der mittelalterlichen Burgen in Lettland während der letzten 50 Jahre / Ose, Ieva 1998
Tři kapitoly z dějin hradů Starého a Nového Herštejna / Jánský, Jiří, 1941- 1998
Nové poznatky z výzkumu hradu Nového Herštejna / Procházka, Zdeněk 1998
Hrad Loket : Výsledky archeologických výzkumů 1992-1994 / Kamenická, Eva 1998
Zborovy a Čejetice: zprávy Josefa Pachla z jihozápadních Čech (1842) / Sklenář, Karel, 1938- 1998
Hrad Homberk, homberské panství a páni z Homberka / Novobilský, Milan, 1961- 1996
Panská sídla v Krutěnicích / Úlovec, Jiří, 1957- 1996
Nové výsledky archeologického výzkumu na hradě ve Velharticích (1993-1994) / Nováček, Karel, 1968- 1996
PhDr. Ing. Jan Muk / 8. 5. 1935 - 27. 10. 1934 : bibliografie PhDr. Ing. Jana Muka / Úlovec, Jiří, 1957- 1996
Erforschung der mittelalterlichen Burgen in West- und Südböhmen / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1994
Srovnání osteologických nálezů ze středověkých hradů Krašova a Tetína / Peške, Lubomír, 1948- 1994
Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Rábí ve světle archeologických výzkumů / Kamenická, Eva, 1951- 1994
Petrovické hrady / Anderle, Jan, 1956- 1993
Stavebně historický průzkum tvrze v Měcholupech / Chotěbor, Petr, 1950- 1993
O bývalé tvrzi v Čejkovech / Úlovec, Jiří, 1957- 1993
Povrchový průzkum Hrádku u České Břízy / Miler, Josef, 1947-1999 1993
Výsledky povrchového průzkumu cisterciáckých dvorů na Plzeňsku / Anderle, Jan, 1956- 1993
Kaple vrcholně středověkých hradů / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1991
Hrad Komberk / Anderle, Jan, 1956- 1991
K otázce chybné datace některých pravěkých opevnění / Bašta, Jaroslav, 1948- 1991
Nedostavěný hrad u Strašína (okr. Klatovy) / Anderle, Jan, 1956- 1991
Hrady na Strašicku : pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století / Anderle, Jan, 1956- 1989
Povrchový průzkum hradu Frumštejna / Čihák, Josef, 1948- 1989
Starý Herštejn ve světle povrchového průzkumu / Procházka, Zdeněk, 1954- 1989
Železné předměty z hradu Rábí / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1989
Ing. arch. Vladimír Švábek : 30. 1. 1956 - 3. 9. 1988 / Anderle, Jan, 1956- 1989
Bibliografie prací ing. Dobroslavy Menclové / Valenta, Petr, 1963- 1989
Poznámky k třídění hradů podle dispozičních typů / Gabriel, František, 1949- 2014
Povrchový průzkum hradu Pušperku u Poleně / Kastl, Petr 2014
Příspěvek ke vztahu kaple Všech svatých na Pražském hradě a Saintes Chapelles ve Francii / Záruba, František, 1977- 2014
Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon / Kovář, Josef Jan 2014
Kovové nálezy z hradu v Brandýse nad Orlicí / Vích, David, 1971- 2014
Archeologické nálezy z předpolí drobné vrcholně středověké fortifikace v k. ú. Lanšperk / Vích, David, 1971- 2016
Záchranné archeologické výzkumy na hradě Košumberku v roce 2011 / Musil, Jan, 1979- 2016
Vztah stavby "věž" k typu "skalní hrad" v severních Čechách : věnováno památce JUDr. Richarda Klose / Gabriel, František, 1949- 2008
K počátkům hradů na Moravskotřebovsku / Bolina, Pavel, 1953- 2008
Písemné zprávy o stavební činnosti na drobných panských sídlech Českobudějovicka v raném novověku / Kovář, Daniel, 1975- 2008
"...sie paweten zwo pastein ob dem geschloss auf die puhl...". : Vorwerke/vorgeschobene Befestigungen im deutschsprachigen Raum / Kühtreiber, Thomas 2008
Die domus Gozzonis in Krems an der Donau - Das Haus des Stadtrichters Gozzo aus dem 13. Jahrhundert und seine Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters / Buchinger, Günther 2008
Maďarská rezidenční architektura mezi gotikou a renesancí / Holík, Ladislav 2008
Předsunutá bašta hradu Týřova / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2008
Vlašský dvůr / Záruba, František 2008
Vízmburské kuchyně / Slavík, Jiří, 1965- 2008
Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu okr. Praha-západ / Hložek, Josef 2008
Opravy hradu Ralsko v letech 1937-1939 / Panáček, Jaroslav, 1948- 2008
Hausberk - hrádky v krušnohorském údolí říčky Chomutovky u Chomutova / Pachner, Jaroslav, 1955- 2008
Soubor kachlů z hradu a zámku Bechyně / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2008
Mince uložené v areálu zaniklého hradu Vizmburku / Nemeškalová-Jiroudková, Zdenka, 1928- 2008
Výzkum v lapidáriu v jižním křídle píseckého hradu / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2008
Hrad v Chrudimi? : (archeologický výzkum na Školním náměstí a v Komenského ulici v letech 2004-2006) / Frolík, Jan, 1956- 2008
Dva opomíjené ikonografické doklady k podobě hradu ve Stráži nad Nežárkou / Kovář, Daniel, 1975- 2008
Záchranný výzkum gotického sklepa na třetím skalním bloku hradu Valdštejna / Prostředník, Jan, 1968- 2008
Zřícenina hradu Přimda - laserová dokumentace a trojrozměrný model donjonu / Sokol, Petr, 1973- 2015
Předběžné výsledky z aktuálních průzkumů hradu Rabí / Patrný, Michal, 1967- 2015
Věž hradu Gutštejna z pohledu archeologie / Hobl, Luboš 2015
Rekonstrukce hradu v Brandýse nad Orlicí v letech 2013-2016 / Vích, David, 1971- 2017
Ještě jednou k problematice hradu Lichnice : (diskuse o stavební podobě jižního nároží a jeho významu pro počátky hradu) / Frolík, Jan, 1956- 1998
Úloha Nového Herštejnu v česko-bavorském konfliktu / Kastl, Petr 2017
Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila / Hložek, Josef, 1979- 2017
Panská sídla nejnižší kvalitativní úrovně v raném novověku na Českobudějovicku / Kovář, Daniel, 1975- 2010
Capella regia - kaple Všech svatých na Pražském hradě / Záruba, František, 1977- 2010
Barbakán Pražského hradu : rekonstrukce vývoje na základě archeologického výzkumu v roce 2007 / Matiášek, Josef 2010
Nové poznatky o stavební podobě hradu Oltářík / Lehký, Ivan 2010
Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé / Knoll, Vilém, 1977- 2010
Předhradí hradu Libštejna : geodetické zaměření a povrchový průzkum / Kasl, Filip 2010
Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk / Vích, David, 1971- 2010
Hrad Komňa (Zuvačov) - jeho historie a stavební podoba / Janiš, Dalibor, 1973- 2010
Stavba tzv. Dolního nebo Nového zámku v Bečově nad Teplou / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2010
Tvrz v Ladech u České Lípy / Panáček, Jaroslav, 1948- 2010
Hrádek Rumberk - archeologický výzkum v roce 2009 / Černá, Lucie 2010
Hrad Vítkův Kámen : archeologický výzkum v hradním donjonu v roce 2004 / Havlice, Jiří, 1974- 2010
Předhradí hradu Velešína (okr. České Budějovice) : krátká zpráva o povrchovém průzkumu a zaměření středověké lokality / Kovář, Daniel, 1975- 2010
Drobný příspěvek k ikonografii Kokořína v 19. století / Sklenář, Karel, 1938- 2010
Zaniklý zámek v Ostravě-Kunčičkách (Malých Kunčicích) / Musil, František 2010
Hrad Reichenstein (okr. Schwandorf) v česko-bavorském pohraničí a jeho konzervace ve 20. století / Hamberger, Karel 2018
Karlswald, zapomenutý hrad Karla IV.? / Záruba, František, 1977- 2018
Tomáš Velička (ed.): Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk (do počátku 17. století) / Boukal, Jan, 1991- 2018
Valová poloha „Betlém“, k. ú. Klášter Teplá, okr. Cheb: revize stávajícího poznání / Beránek, Michal, 1986- 2014
Klášter, nebo hrad? Rezidence litomyšlských biskupů v letech 1344-1421, její hypotetická rekonstrukce a klasifikace / / Večeře, Vojtěch 2017
Novověká jímka na hradě Košumberku / Musil, Jan, 1979- 2018
Nekrolog Petra Rožmberského / Gersdorfová, Zlata, 1987- 2020
Obytné věže (donjony) vybudované ve 14. století a možnosti jejich stavebního provedení na příkladech šlechtických hradů v Plzeňském kraji / Kastl, Petr 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.