Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Fontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník
Nakladatelské údaje: 2000
Rozsah: sv.
ISSN: 1213-5097

Korporace/objekt: Euroregion Nisa
Věcné téma: regionální dějiny
Geografické téma: Německo
Geografické téma: Jablonec nad Nisou (Česko : oblast)
Geografické téma: Liberec (Česko : oblast)
Geografické téma: Jablonecko (Jablonec Nad Nisou, Česko)
Geografické téma: Liberecko (Česko)
Geografické téma: Německo
Geografické téma: Čechy severní (Česko)
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : D5281
Signatura: : 72-E-1
Signatura: : D3339
Signatura: : Pd
Signatura: : R 30 024
Signatura: : P08
Signatura: : P-103
Signatura: : S-R 2
Signatura: : R10052
Signatura: : A II f 66/XIII
Signatura: : SB 14366

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2019 1;
2018 1;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Zpracování a edice korespondence Johanna Josefa Khittela a jeho synů ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou : (z prosemináře k raně novověkým českým dějinám) / Svoboda, Milan, 1972- 2005
"Mezinárodní vědecká konference" o přínosu Biberštejnů pro rozvoj slezsko-lužického pohraničí : (Żary 3.-4. června 2005) / Svoboda, Milan, 1972- 2005
Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2004 / Kříček, Václav, 1971- 2005
Stát a jeho architektura : české meziválečné stavby v německém Liberci / Zeman, Jaroslav, 1978- 2012
Rodová hrobka v Hejnicích za éry Gallasů (1690-1759) / Pešíková, Helena 2006
Nový objev? Kresba Liberce kolem roku 1770 / Svoboda, Milan, 1972- 2007
Znovunalezený a vydaný rukopis Franze Némethyho o dějinách držitelů Frýdlantu (1278-1803) / Svoboda, Milan, 1972- 2007
Památník svobody v Železném Brodě / Hejralová, Petra 2007
Kostel sv. Archanděla ve Smržovce a dílo pražského barokního stavitele Antona Schmidta na Jablonecku : studie / Bachtík, Jakub, 1985- 2015
Nové Město pod Smrkem a bytová výstavba v šedesátých a osmdesátých letech 20. století : materiálie / Hnilička, Tomáš 2015
Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce. Josef Scheybal and his part in the confiscation of movables from the properties of German nationals after the Second World War. Období 1945-1947 = 1945-1947 / Uhlíková, Kristina, 1974- 2014
Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce. Josef Scheybal and his part in the confiscation of movables from the properties of German nationals after the Second World War. Období 1447-1954 = 1945-1947 / Uhlíková, Kristina, 1974- 2015
Light Detection and Ranging : nové metody při vyhledávání, průzkumu a dokumentaci archeologických lokalit / Tišerová, Renata, 1980- 2015
Pomníky lásky a smrti : k firemní produkci sepulkrálních děl na Jablonecku a Liberecku v 19. a první polovině 20. století / Jakubcová, Zuzana 2015
Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku : strategie, průběh výzkumu a dosavadní poznatky / Tišerová, Renata, 1980- 2015
Drobné sakrální památky na území Krajinné památkové zóny Lembersko : materiálie / Šubrtová, Jana, 1982- 2015
Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2007 / Kříček, Václav, 1971- 2008
Kaple Božího hrobu v Liberci z roku 1772 : krátké dějiny zapomenuté církevní stavby / Svoboda, Milan 2008
Popis panství Liberec podle Berní ruly z roku 1677 / Svoboda, Milan 2008
Portrét není realita, ale filosofie a poznání / Habánová, Anna 2008
Architekturou k uzdravení, meziválečná sanatoria a ozdravovny v Libereckém kraji / Šternová, Petra, 1976- 2016
"Ein Volk, ein Reich, eine Architektur" : nacistická architektura na Liberecku a Jablonecku / Zeman, Jaroslav, 1978- 2016
Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku : studium environmentu / Tišerová, Renata, 1980- 2016
Liberecké kašny / Mohr, Jan, 1950- 2009
Rudolf Bitzan, pozapomenutý spolutvůrce tváře Sudet / Zeman, Jaroslav 2009
Novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka / Kašpar, Jan, 1968- 2009
Výmalba hradní kaple sv. Barbory na Grabštejně a její restaurování - mistrovské dílo pozdní renesance v severních Čechách / Kurešová, Jana, 1982- 2017
Cestou k zapomenutí : výrobci a tvůrci náhrobních kamenů na hřbitovech Českolípska od poloviny 19. století do druhé světové války. Jakubcová, Zuzana 2017
"A bude jeden ovčinec a jeden pastýř" : starokatolická církev a její kostely na severu Čech / Řičánková, Alena 2017
Carl König a liberecká synagoga = Carl König and the Liberec synagogue / Lhotová, Markéta, 1956- 2010
Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka = The additional findings in the sphere of the municipal symbolism in the Jablonec region / Kašpar, Jan, 1968- 2010
Hana Chocholoušková - Markéta Lhotová: Zmizelé Čechy - Liberec / Melanová, Miloslava, 1947- 2010
Slavnostní vysvěcení interiéru kostela Panny Marie v Žitavě 8. září 1619. Příspěvek k poznání raně novověkého luteránského sakrálního prostoru v zemích Koruny české = The solemn dedication or the interior of the Church of Virgin Mary in Zittau on 8th september 1619. Contribution to the knowledge of early modern lutheran sacral space in the Czech lands / Hrachovec, Petr 2010
Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2009 / Kříček, Václav, 1971- 2010
Lucie Skřivánková - Rostislav Švácha - Eva Novotná - Karolína Jirkalová (edd)., Paneláci 1 : padesát sídlišť v českých zemích : kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku [...] / Kratinová, Alžběta 2019
Cestou k zapomenutí : výrobci a tvůrci náhrobních kamenů na hřbitovech Českolípska od poloviny 19. století do druhé světové války. Jakubec, Pavel, 1978- 2019

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.