Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Muzejní a vlastivědná práce = Museale und heimatkundliche Arbeit = Museum and regional work = Muzejnaja i krajevedčeskaja rabota
Časopis Společnosti přátel starožitností/
Další původce: Národní muzeum (Praha, Česko)
Další původce: Společnost přátel starožitností
Rozsah: ^^^sv. ; 24 cm
ISSN: 0027-5255
Nakladatelské údaje: Praha : ISV, Tira, 1963-2007 Praha : Národní muzeum Praha : Společnost přátel starožitností

Korporace/objekt: Národní muzeum (Praha, Česko)
Věcné téma: národní muzea - Česko
Věcné téma: muzeologie
Věcné téma: vlastivěda
Geografické téma: Praha (Česko)
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 4x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Kamenické značky / Chotěbor, Petr, 1950- 2006
K vývoji českých piet 14. a 15. století / Kroupa, Pavel 1994
Dům U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí / Mayer, Josef (+) 1994
Regionalita architektury venkovských kostelů / Kuča, Karel, 1961- 1994
Smírčí kříže, současný stav poznání / Vít, Jaroslav, 1932-2017 1994
Dům čp. 13 v Dolních Pasekách / Vít, Jaroslav, 1932-2017 1998
Urfus, V. - Vít, J. - Wieser, S.: Kamenné kříže Čech a Moravy. Argo, Praha 1997, 391 s., obr. / Vít, Jaroslav, 1932-2017 1998
Boháčová, Ivana (ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Medievalia archaeologica 5. Praha 2003, 478 s. / Varadzin, Ladislav, 1977- 2005
Huertovský (v)klad. K interiérovému vybavení píseckého kostela Narození Panny Marie v první polovině 17. století / Gaži, Martin, 1972- 2005
Kotěrova vila v Chrudimi / 2005
Pavlík, Čeněk - Vitanovský, Michal: Encyklopedie kachlů v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Libri, Praha 2004, 469 s., 1350 obr. / Menoušková, Dana 2005
Lidová architektura. Plzeň 2004, 198 s. / 2005
Drahotová, Olga a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I. Od počátku do konce 19. století. Academia, Praha 2005, 760 s. / Frýda, František, 1946- 2005
Gotické reliéfní kachle z tvrze Stará, dnes zámku Staré Hrady : věnováno památce Vladimíra Holmana / Pavlík, Čeněk, 1955- 2006
Rod pánů ze Smojna / Panáček, Jaroslav, 1948- 2006
Poklady studny v Rakovníku / Blažková, Kateřina, 1976- 2006
Pivo a další alkoholické nápoje na českých hradech / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Renesanční reliéfní kamnové kachle se zobrazením Jana Husa / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1995
Ikonografie alchymistických rukopisů a tisků ze zámeckých knihoven Čech, Moravy a Slezska / Antonín, Luboš, 1952- 1995
Panna Maria Klasová / Fialová, Petra 1995
Bohemocentrismus Karla IV. - zavádějící termín nebo státoprávní kategorie? (Politická teorie a praxe českého krále a římského císaře) / Spěváček, Jiří 1995
Sklárny na statku Železná Ruda a v rychtách Hojsova Stráž a Hamry : výsledky archeologického průzkumu / Fröhlich, Jiří, 1946- 1995
Gotika v západních Čechách (1230-1530) / Fajt, Jiří, 1960- 1995
Stavební vývoj kostela Narození Panny Marie v Domažlicích / Anderle, Jan, 1956- 1996
Tesařské hoblíky, nástroje tesařské technologie 3 / Štajnochr, Vítězslav 1996
První fáze tzv. stoleté války a čeští Lucemburkové : k proměnám vztahu lucemburské dynastie k Francii / Spěváček, Jiří 1994
Smírčí kříže, současný stav poznání / Vít, Jaroslav, 1932-2017 1994
Návrh systému deskripce raně středověké keramiky / Meduna, Petr, 1963- 1993
Endres z Lichtensteina a dvojí dobytí tvrze v Křínově (1504, 1507) / Jánský, Jiří, 1941- 1993
Lucemburkové a Wittelsbachové : (Osudové střetnutí dvou dynastií) / Spěváček, Jiří, 1923-1996 1993
Textilie z hrobu arcikněžny Eleonory, dcery Maxmiliána II. : předběžný výzkum Bravermanová, Milena, 1955- 1993
Průzkum skláren na Hůrkách / Fröhlich, Jiří, 1946- 1993
Nedestruktivní průzkum historických uměleckých předmětů / Štverák, Bohumil 1993
Fortifikační stavitelství českého státu v evropském rámci / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1993
Nová stálá expozice historických kamen a kachlů na hradě Rabí / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1993
Hudební automatofony / Olšanský, Milan 1992
Tři palácové kaple na francouzský způsob v Čechách doby Karla IV. / Kaigl, Jan, 1961- 1992
České muzejnictví na rozcestí / Suk, Richard 1992
Kolonizace plaského kláštera 1145 - 1250 / Charvátová, Kateřina, 1950- 1992
Kolonizace plaského kláštera 1250 - 1420 / Charvátová, Kateřina, 1950- 1992
Cisterciácká středověká ekonomická reforma : teorie a praxe / Charvátová, Kateřina, 1950- 1992
Vývoj ochranné zbroje 2 / Beneš, Ctirad, 1927-2007 1991
Vývoj ochranné zbroje 3. / Beneš, Ctirad, 1927-2007 1991
Vývoj ochranné zbroje IV. 6. Zbroj ochranná pro turnaje / Beneš, Ctirad, 1927-2007 1991
Česká hradní architektura doby husitské / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1991
Příprava udílení licencí muzejním konzervátorům-restaurátorům / Martinec, V. 1991
Vývoj ochranné zbroje. Beneš, Ctirad, 1927-2007 1991
Příspěvek ke stavebně technické charakteristice románských věží / Škabrada, Jiří, 1946- 1991
Muzeologie - nepřítel vědy a muzejnictví / Stránský, Zbyněk, 1926- 1991
České mezzomajoliky / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 1990
Zakladatelé Sokola a jejich odkaz současnosti / Štursová, Květoslava 1990
K novým metodám zpracovávání historických pramenů - stabilní katastr / Suková, Vlasta 1990
Německé zámečnické muzeum ve Velbertu / Rasl, Zdeněk, 1940- 1990
Muzejní práce s knihou / Vrchotka, Jaroslav, 1926-2013 1990
Vývoj ochranné zbroje 1 / Beneš, Ctirad 1990
Klasifikace řemesel v lexikografické práci / Suková, Vlasta 1990
Několik postřehů ze současného sovětského muzejnictví / Špét, Jiří, 1928-2012 1989
Ochrana barevných kovů proti agresivním prostředím / Svoboda, Bohumil 1989
Telefonní seznamy jako specifický historický pramen / Hánl, Jiří 1989
Fotografie a film v muzeu / Zikmund, Jiří, 1947- 1989
Fotografie a film v muzeu II. / Zikmund, Jiří, 1947- 1989
Fotografie a film v muzeu III. / Zikmund, Jiří, 1947- 1989
Místopisné pohlednice v muzejní práci / Kollman, Vítězslav 1989
Kašpar Šternberk 1761-1838 v Národním muzeu v Praze / Burdová, Petra 1989
České betlémy ze sbírek národopisného [oddělení] Národního muzea v Praze na mezinárodní výstavě v italské Veroně / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 1989
Palné zbraně II. / Beneš, Ctirad, 1927-2007 1988
Postřehy z dánských muzeí / Špét, Jiří, 1928-2012 1988
Palné zbraně III. / Beneš, Ctirad, 1927-2007 1988
Palné zbraně IV. / Beneš, Ctirad, 1927-2007 1988
Výstava české majoliky, mezzomajoliky a polofajánse ze sbírek Okresního muzea v Berouně a národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 1988
Sto let od vzniku Společnosti přátel starožitností / Špét, Jiří, 1928-2012 1988
Kubánská muzea a muzejnictví / Špét, Jiří, 1928-2012 1988
170 let Národního muzea v Praze / Vrchotka, Jaroslav, 1926-2013 1988
Nález lidských kostí ve zdivu hradu Ronov u Přibyslavi / Rous, Pavel, 1947- 2007
Libické hradiště a archeologie / Mařík, Jan, 1975- 2007
Socha sv. Václava v katedrále sv. Víta od Petra Parléře z roku 1372 - osazená 1373 / Hlobil, Ivo, 1942- 2007
Biblická inspirace latinského nápisu na Potštejně / Kratochvíl, Vilém 2007
Nový doklad opevnění valečovské sídelní aglomerace / Gabriel, František, 1949- 2007
Renesanční sklářská huť v Broumech / Žegklitz, Jaromír, 1959- 2007
Lokalizování zaniklých sklářských hutí na Šumpersku metodou povrchového průzkumu / Gelnar, Michal, 1945- 2007
K zániku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přísečnici / Krčmář, Luděk, 1972- 2007
Nový přírůstek do ikonografické kolekce renesančních kachlů s náboženskou tematikou / Pavlík, Čeněk, 1955- 2007
Pětasedmdesátka doc. PhDr. Zdeňka Smetánky, CSc. / Klápště, Jan, 1949- 2007
Pětasedmdesátka doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. / Klápště, Jan, 1949- 2007
Sedmdesátka PhDr. Ladislava Hrdličky / Klápště, Jan, 1949- 2007
Raně středověké opevnění Malé Strany v místě někdejší osady Nebovidy / Havrda, Jan, 1969- 2007
Rekonstrukce podoby hradu Křivoklátu ve 13. století / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2007
Nové postřehy z rakouského muzejnictví / Špét, Jiří, 1928-2012 1987
Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea v Praze od svého vzniku v roce 1945 do současnosti / Malá, Marcela 1987
Poznatky ze švédských muzeí / Špét, Jiří, 1928-2012 1987
Perspektivy poznání a stav výzkumu slovanských mohyl v Čechách / Lutovský, Michal, 1961- 1987
K metodice zpracování vexikologických sbírek v muzeích / Janák, Dušan, 1948- 1987
Materiál k diskusi - Etnografický slovník I. / Vondruška, Vlastimil, 1955- 1987
K metodologickým problémům etnografické práce v muzeích českého pohraničí / Grulich, Tomáš, 1951- 1987
Výstava Jan Willenberg - pohledy na česká města z počátku 17. století / Suková, Vlasta 1987
Nové postřehy z bulharského muzejnictví / Špét, Jiří, 1928-2012 1987
Život, dílo a odkaz Jana Evangelisty Purkyně ve výstavách a expozicích v letech 1887-1987 / Bartůšek, Václav, 1951- 1987
Palné zbraně I. / Beneš, Ctirad, 1927-2007 1987
Staré zemědělské stroje (do r. 1914). Vondruška, Vlastimil, 1955- 1986
Mezinárodní terminologie oděvů a jejich součástí / Uchalová, Eva 1986
Staré zemědělské stroje (do r. 1914). Vondruška, Vlastimil, 1955- 1986
Emeritní pracovníci / Martinec, V. 1986
Historické traktory : (výstava traktorů zemědělského muzea v hale Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze 6-Řepy / Šouša, Jiří 1986
Poznámky k experimentu se stavbou staroslovanského domu / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 1986
Olejny v Čechách na konci feudalismu a na počátku kapitalismu / Vondruška, Vlastimil, 1955- 1985
Národopisná výstava českoslovanská 1895 a regionální muzea / Beneš, Josef, 1917-2005 1985
Několik postřehů ze současného maďarského muzejnictví / Špét, Jiří, 1928-2012 1985
Vybavení hrnčířské dílny v 15. - poč. 17. století v Čechách / Žegklitz, Jaromír, 1959- 1985
Staré zemědělské stroje (do r. 1914) - I. / Vondruška, Vlastimil, 1955- 1985
Směrnice pro správu, evidenci a ochranu sbírek v muzeích a galeriích / Špét, Jiří, 1928-2012 1984
Tradiční nástroje k výmlatu obilí (cep) / Vondruška, Vlastimil, 1955- 1984
Muzea a jejich vexilologické sbírky / Ševčík, Erich 1984
Tradiční žňové nástroje / Vondruška, Vlastimil, 1955- 1982
Suzdal - město muzeum / Pernes, Jiří, 1948- 1982
Scénář, scénárista a muzeum / Beneš, Josef, 1917-2005 1982
Rejstřík časopisu Muzejní a vlastivědná práce / Turková, Jana 1982
Průzkum napadení objektů a sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dřevokazným hmyzem a houbami / Křeček, Jan, 1943- 1980
Muzejní obrázky z Holandska / Špét, Jiří, 1928-2012 1980
Historické oděvy v muzeích / Lysková, Eliška, 1948- 1980
Úvaha o vystavovatelském mistrovství / Beneš, Josef, 1917-2005 1980
Cechovní památky v muzeích / Diviš, Jan, 1928- 1980
Přírodní a historické památky a muzea na Rujaně a přilehlém ostrůvku Hiddensee / Matějová, Vlasta, 1932- 1980
Mříže v muzejních sbírkách / Holešovská, Lea, 1925-2014 1980
Polská muzea / Stloukal, Milan, 1931- 1980
Tesařské sekery, nástroje tesařské technologie / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 1979
Stroje v lidové kultuře. Plátenické mandly / Langer, Jiří, 1936- 1979
Antropologie v muzeu / Stloukal, Milan, 1931- 1979
Národní muzeum antropologie v Mexiku / Šolc, Václav, 1919-1995 1979
Archeologické expozice dánských muzeí / Sklenář, Karel, 1938- 1979
Drobné bronzové plastiky a dekorativní bronzy / Holešovský, Karel, 1934- 1979
Předměty pletené z přírodních pletiv v muzeích / Šenfeldová, Helena 1978
Stroje v lidové kultuře. Vodní mlýny / Langer, Jiří, 1936- 1978
O finském muzejnictví a muzeích ve Finsku. Špét, Jiří, 1928-2012 1978
Muzejní konzervátor a odborná literatura / Čejka, Jiří, 1955- 1978
Tesařské sekery, nástroje tesařské technologie / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 1978
O finském muzejnictví a muzeích ve Finsku : (dokončení) / Špét, Jiří, 1928-2012 1978
České sklo 19. století / Holešovský, Karel, 1934- 1978
Stroje v lidové kultuře. (stoupa, valcha, hamr) / Langer, Jiří, 1936- 1977
Přínos Františka Palackého rozvoji regionálního bádání / Špét, Jiří, 1928-2012 1977
Využití syntetických pryskyřic při restaurování historických vazeb / Bezdíček, Jaroslav 1977
Lidová krajka v českých zemích / Langhammerová, Jiřina, 1939- 1977
Výrobky z drahých kovů v muzejních sbírkách / Holešovská, Lea, 1925-2014 1977
60 let československého Poštovního muzea, 1918-1978 / Čtvrtník, Pavel, 1947-2008 1977
Muzejnictví, muzeum a muzeologie / Beneš, Josef, 1917-2005 1976
Palackého historiografické začátky / Hanzal, Josef, 1934-2002 1976
Vladimír Šmilauer osmdesátiletý / Nezbeda, Vilém, 1912-2004 1976
Miniaturní, akvarelové a litografické drobné podobizny v muzejních sbírkách / Holešovský, Karel, 1934- 1976
Návštěva Františka Palackého v Nymburce a Poděbradech a rakouská vláda / Forst, František 1976
Fotografování muzejních výstav / Beneš, Josef, 1917-2005 1976
K vývoji pojetí kulturně výchovné práce našich muzeí / Špét, Jiří, 1928-2012 1976
O uměleckohistorickém vývoji hodin / Holešovský, Karel, 1934- 1976
Několik postřehů z belgických muzeí / Špét, Jiří, 1928-2012 1976
Šperky v muzejních sbírkách / Vokáčová, Věra, 1930-2015 1975
O muzeích v Gruzii a Arménii / Špét, Jiří, 1928-2012 1975
Novověké kachle / Scheufler, Vladimír, 1922-1995 1975
Hornická osada : (úvaha o potřebách a možnostech výzkumu hornických osad v souvislosti s dokumentací historického vývoje hornické osady Dolu Hlubina v Ostravě) / Noušová, Jitka, 1932- 1975
K metodě evidence muzejních sbírek / Suk, Ríša, 1935- 1975
Rakouská muzea / Špét, Jiří, 1928-2012 1975
Příspěvek ke způsobu budování muzejních historických expozic v památkových budovách / Jelínek, Jan 1975
Nábytek ve sbírkových fondech muzeí, galerií a památkových objektů / Herbenová, Olga, 1927-1990 1970
O falšování lidové keramiky / Šujan, Vladimír 1970
Působnost expozic jako muzeologický problém / Beneš, Josef, 1917-2005 1970
Snahy o vznik muzea české reformace / Frinta, Antonín, 1884-1975 1970
Českolipské kartounové vzorníky / Vojtíšek, Břetislav, 1928- 1970
Z historie Jičínského měšťanského výsadního sboru ostrostřeleckého / Kubálková, Hana 1970
Soubor modrotiskových forem v Oblastním muzeu v Poděbradech / Šulcová, Milada 1970
K současnému stavu ochrany a bezpečnosti sbírek v muzeích / Špét, Jiří, 1928-2012 1970
Muzeum chleba / Tywoniak, Jiří, 1919-1995 1970
Nová budova etnografického muzea v Paříži / Beneš, Josef, 1917-2005 1970
Způsob restaurace papíru rukopisných památek / Bezdíček, Jaroslav 1970
Nález pokladu jako historický pramen / Hosák, Ladislav, 1898-1972 1965
Vladimír Procházka: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století / Tlapák, Josef 1965
Muzea v Socialistické federativní republice Jugoslávii / Bauer, Antun 1965
K vývoji vztahů mezi Národním muzeem a venkovskými muzei do let devadesátých / Špét, Jiří, 1928-2012 1965
Doporučení UNESCO k mezinárodní ochraně kulturních statků proti nezákonnému vývozu, dovozu a zcizení / Vinter, Vlastimil, 1921- 1965
Kulturně výchovná práce v amerických muzeích / Neustupný, Jiří, 1905-1981 1965
K historii našich větrných mlýnů / Vařeka, Josef, 1927-2008 1965
Rumunská muzea / Beneš, Josef, 1917-2005 1965
K některým metodickým otázkám sběru a vyřazování muzejního materiálu v oborech společenských věd / Kapusta, Jan, 1932-2011 1964
K některým metodickým otázkám sběru a vyřazování muzejního materiálu v oborech společenských věd / Kapusta, Jan, 1932-2011 1964
K některým problémům dějin našeho muzejnictví / Špét, Jiří, 1928-2012 1964
"Včela Čáslavská" a její přínos k rozvoji českého muzejnictví v 80. a 90. letech 19. století / Pubal, Václav, 1913-1992 1964
K zabírání poddanské půdy předbělohorským velkostatkem / Křivka, Josef, 1913-1990 1964
K současnému stavu archeologických a numismatických sbírek ve venkovských muzeích / Šůla, Jaroslav, 1938- 1964
Chodsko ve vědě, literatuře a umění / Roubík, František, 1890-1974 1963
O nových expozicích sovětských muzeí / Beneš, Josef, 1917-2005 1963
Rod mirotických Alšů : (k 50. výročí smrti M. Alše) / Toman, Jan 1963
Pozemková reforma na české vesnici v období po míru vestfálském / Tlapák, Josef, 1921-2004 1963
Muzejní expozice v památkových objektech? / Černý, Blahoslav, 1928- 1963
Pivovarské muzeum v Plzni - naše nové muzeum / Figura, Juraj Julius, 1926- 1963
Kronikář Nalžovských Hor / Štěpánková, Z. 1963

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.