Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Památky a příroda : časopis státní památkové péče a ochrany přírody / Vyd. Státní ústav památkové péče ... [et al.]
Další původce: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
Nakladatelské údaje: Praha : Orbis, 1976-1991
Rozsah: 16 sv.
ISSN: 0139-9853

Věcné téma: památková péče
Věcné téma: Příroda
Forma/žánr: odborné časopisy
Aktuální periodicita: 10x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H221
Signatura: : P09
Signatura: : D688
Signatura: : P 10 026
Signatura: : Č XV-2
Signatura: : P 60 001
Signatura: : P-007
Signatura: : Oa
Signatura: : P-P 2

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
1991 N;
1990 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;
1979 N;
1978 N;
1977 N;
1976 N;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Nová publikace o díle M. D. Pöppelmanna / Kibic, Karel, 1930- 1991
Cisterciácké kláštery v Irsku / Svěráková, Slávka 1990
Kritická zpráva k úvaze G. Kiesova o identitě, autenticitě a originalitě nemovitých kulturních památek / Jiřík, Vlastimil 1989
Mistrovská díla ze sbírek západočeských zámků / -DB- 1989
Mistrovská díla ze sbírek západočeských zámků / -DB- 1989
Poznámky k novému vydání soupisu uměleckých památek Čech / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1980
Poznámky k novému vydání soupisu uměleckých památek Čech / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1980
Československá architektura 1945-1977 / Sedlák, Jan, 1951- 1979
Československá architektura 1945-1977 / Sedlák, Jan, 1951- 1979
Starožitný nábytek - opravy a údržba / Losos, Ludvík, 1933- 1978
Starožitný nábytek - opravy a údržba / Losos, Ludvík, 1933- 1978
Nové přepracované vydání publikace Umělecké památky Čech / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1978
Nové přepracované vydání publikace Umělecké památky Čech / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1978
Helmut Flade: Holz : Form und Gestalt / Mžyková, Marie, 1945- 1977
Helmut Flade: Holz : Form und Gestalt / Mžyková, Marie, 1945- 1977
Funkce odlitků při pořizování sochařských doplňků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1977
K rostlinné ornamentice v architektuře 13. století / Kroupa, Pavel, 1953- 1986
Praktické využití památkové dokumentace při modelaci sochařských rekonstrukčních doplňků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1986
Záchrana původních sgrafit / Smrkovský, Miloslav, 1926-2009 1979
Příspěvek k ochraně drobné architektury / Heřman, Petr 198ě
K problematice nástěnných maleb v Národním divadle a jejich záchrany / Pechová, Oliva, 1927- 1983
K péči o technické památky / Vondra, Jiří, 1922-2000 1983
Štencova sbírka fotografií / Ossendorfová, Helena 1984
Prostorová identifikace fondu nemovitých památek v České republice / Svatoň, Jaroslav 1984
Petrologická kritéria volby litologických typů opuky pro rekonstrukční účely historických staveb / Čichovský, Ludvík 1984
Ikonografie Prahy v obrazech Jana Minaříka / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1985
Uplatnění termovizní diagnostiky v průzkumu stavebních památek / Pauknerová-Kalibová, Eva 1985
Několik poznámek a námětů k připravované terminologii raně a vrcholně středověké keramiky : referát proslovený na semináři Terminologie a deskripce raně středověké a středověké keramiky v květnu 1986 v Mokřinách u Opavy / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1988
Petrifikace dřeva v závislosti na polaritě použitých rozpouštědel. Obsah petrifikační látky ve dřevě a rozměrové změny dřeva / Šimůnková, Eva, 1936- 1988
Názory na asanaci Josefova / Janková, Yvonne 1988
Vakuová petrifikace varhanních vzdušnic / Belis, J. 1988
Relikviáře z kláštera blahoslavené Anežky v Praze na Františku / Soukupová, Helena, 1946- 1988
Moderní urbanismus a památková péče : nad knihou Ivo Hlobila Teorie městských památkových rezervací 1900-1975. Štulc, Josef, 1944- 1988
Památkové ztráty v našich historických městech po roce 1945 / Kibic, Karel, 1930- 1991
Problémy poznání a památkové péče o meziválečnou moderní architekturu v České republice / Sedlák, Jan Ing.arch. 1991
Krajiny imaginace : anglický park v první polovině 18. století / Kelsall, Malcolm 1991
Josef Schütz (1774-1851) - zapomenutý kreslíř a památkář / Křížová, Květa, 1950- 1991
K reciprocitě kompozic jelínkovských svatofloriánských a svatovavřineckých soch / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1991
Zlaté buly v archívech České republiky / Kulánová, Zlatuše 1991
Gotická a barokní proměna románského kostela sv. Bartoloměje v Kondraci u Vlašimi / Švastal, Josef 1991
Památková péče ve vybraných západoevropských zemích / Vondra, Jiří, 1922-2000 1991
15 let činnosti Laboratoře chemie restaurování uměleckých děl na VŠCHT Praha / Zelinger, Jiří 1990
Šance pro technické památky - muzea v přírodě / Rasl, Zdeněk, 1940- 1990
Z uměleckých pokladů premonstrátských klášterů v Rakousku / Bělohlávková, Jana, 1959- 1990
Dvě středověké památky v Lubech u Klatov / Rykl, Michael, 1967- 1990
Aktualizace evidence, kategorizace a památkové ochrany historických měst v ČSR / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1990
Girolamo Romanino v Čechách / Pujmanová, Olga, 1928- 1990
Klasicistní veduty západočeských hradů a zámků 1. čtvrtiny 19. století, významný zdroj národopisných informací / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1990
Moravská Ostrava - rezervace pozdní secese a art déco / Zatloukal, Pavel, 1948- 1990
Československá restaurátorská škola - poznámky k pojmu a současné praxi / Togner, Milan, 1938-2011 1990
Bauhaus v Dessau - příklad památkově chráněné budovy par excellence / Matyášová, Eva 1990
Petrifikace dřeva radiační polymerací monomerů / Šimůnková, Eva, 1936- 1990
Speciální památkové průzkumy v současnosti / Chudárek, Zdeněk 1990
Josefinská "typová projekce" chalup / Ebel, Martin, 1960- 1990
K otázce použitelnosti metody otryskávání při realizaci očisty povrchu kamenných bloků architektonických a sochařských kulturních památek / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1990
Historický Römerberg ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho poválečná dostavba / Bukovský, Jan, 1930- 1990
Odstraňování působnosti klimatických vlivů na kamenné statue v exteriéru / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1990
Šedesátiny Miloše Suchomela / Nejedlý, Vratislav, 1950- 1990
Prezentace vybraných archeologických památek / Osvaldová, Helena 1990
Šedesátiny PhDr. Jaroslava Petrů / Jiřík, Vlastimil 1990
K šedesátým narozeninám Doc. ing. arch. Karla Kibice, CSc. / Bukovský, Jan, 1930- 1990
K otázce výskytu kruhových stél u nás a v ostatních evropských státech / Procházka, Zdeněk, 1954- 1989
K vyznačování půdorysné a prostorové skladby archeologických památek / Bukovský, Jan, 1930- 1989
Ostatková skříň sv. Maura : vstupní dokumentace a základní průzkum / Kaše, Jiří, 1946- 1989
Fotogrammetrická dokumentace relikviáře sv. Maura / Bečka, Pavel 1989
Marginálie k raně gotické architektuře Domažlic / Razím, Vladislav, 1957- 1989
Odborná účast historika umění na procesu restaurace malířských a sochařských uměleckých děl / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1989
Ke stavebním zvláštnostem středověkých kostelů s chórovou věží v okolí Chebu / Sommer, Jan 1989
Prohlášení historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1989
Dílo Vincence Morstadta - významný historický a etnografický pramen : informace o výstavě v Muzeu hlavního města Prahy / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1989
Seminář o lidové architektuře, Plzeň 3. - 6. 10. 1988 / Voděrová, Věra 1989
Prototyp středoevropského parku z doby osvícenství : k 250. výročí narození arch. F. W. v. Erdmannsdorffa / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1988
K dílu Alžběty Vigée-Lebrunové (1755-1842) u nás / Křížová, Květa, 1950- 1988
Lishanská nekropole zakladatele Říše nebes v Číně / Bukovský, Jan, 1930- 1988
Výstava "České majoliky, mezzomajoliky a polofajánse" v Jenštejnském domě v Berouně / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1988
Význam technické dokumentace pro poznání uměleckého díla : k životnímu jubileu prof. Jaroslava Pešiny, DrSc. / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1988
Zamyšlení nad současnýjm stavem v oblasti nevyužitých kulturních památek / Radová, Jarmila 1988
Oprava vodního mlýna v lucemburském Asselbornu / Štěpán, Luděk, 1932-2017 1988
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (dodatky I.) / Mžyková, Marie, 1945- 1988
Třicáté výročí Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody / Tykva, Bedřich, 1944- 1988
K původní podobě románské tribuny kostela v Krašově / Sommer, Jan 1987
Věž kostela sv. Ducha ve Všerubech / Sommer, Jan 1987
Maxmiliánská zbroj ve sbírkách jihočeských památkových objektů / Pertl, Miroslav 1987
Sochařské dílo jako součást kulturního dědictví obyvatel současné vesnice a jako složka jejich životního prostředí / Hanzl, Zdenek, 1944-2005 1987
Původ menhirů v Čechách / Špůrek, Milan, 1938- 1987
Z opravy Pražské brány v Horažďovicích / Razím, Vladislav, 1957- 1987
Jan Willenberg - Pohledy na česká města z počátku 17. století : prvná výstava unikátního souboru perokreseb restaurovaných v roce 1984 / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1987
Willenbergův strahovský skicář : PhDr. Josefu Vařekovi, CSc., k šedesátinám / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1987
Loňské výročí narození Hanse Sedlmayra, historika umění a památkáře : (18. 1. 1896 - 9. 7. 1984) 1987
Moderní urbanismus a památková péče : nad knihovu Ivo Hlobila Teorie městských památkových rezervací 1900-1975.. Štulc, Josef, 1944- 1987
Výstražná znamení na komunikacích 15. až 16. století / Navrátil, Vladislav, 1955-1986 1987
Modernizace kulturních památek s bytovým využitím / Vodňanský, Pavel 1986
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (Me - N) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (O - P) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (Q - St) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (Sv - T) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Zobrazení interiéru 19. století a jeho význam v památkové praxi / Křížová, Květa, 1950- 1986
Ještě k modernizaci kulturních památek s bytovým využitím / Vodňanský, Pavel 1986
Raně gotická fortifikace města Horažďovic / Razím, Vladislav, 1957- 1986
Metodika průzkumů, hodnocení a dokumentace historických urbanistických souborů z hlediska památkové péče pro potřeby územního plánování v socialistických zemích / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1986
Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách / Kudrnáč, Jaroslav, 1922-2008 1986
Aranžování květin v historických dobách / Nováková-Skalická, Miroslava, 1927-2015 1986
Počátek samostatné výuky památkové péče na Karlově univerzitě / Hlobil, Ivo, 1942- 1986
Restaurované fresky Jana Hiebela v kostele sv. Klimenta v Klementinu v Praze / Šperling, Ivan, 1930-1987 1986
Problematičnost ikonografie památek v díle Bedřicha Havránka / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1986
Dílo Bedřicha Havránka jako zdroj národopisných informací / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1986
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách : (U - Ž) / Mžyková, Marie, 1945- 1986
Klášterní chrám v Paulinzelle a jeho záchrana / Plaček, Miroslav, 1943- 1986
Úloha osobnosti v poznání a ochraně památek Československa / Nový, Otakar, 1918-1999 1986
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (A) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Péče o starou Havanu : stará Havana v seznamu světových památek / Štěpánek, Pavel, 1942- 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (B) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
K sedmdesátinám doc. dr. O. J. Blažíčka, DrSc. / Hobzek, Josef, 1908-1989 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (C - D) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Z obrazové sbírky na zámku Orlíku / Křížová, Květa, 1950- 1985
Úloha památek ve vývoji cestovního ruchu / Netková, Jarmila 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (E - G) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (H - CH) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Využití památkových objektů v cestovním ruchu / Kašpar, Jiří 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (J - Kol) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (Kor - Le) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
In memoriam Oldřicha J. Blažíčka : (8. 11. 1914, Praha - 28. 6. 1985, Mnichov) / Hobzek, Josef, 1908-1989 1985
Díla českých malířů 19. a 20. století v zámeckých sbírkách. (Lh - Ma) / Mžyková, Marie, 1945- 1985
Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře / Skřivánek, František, 1933- 1985
Řezba a následná úprava drahokamových odrůd křemene / Machek, Petr 1985
Dílo ing. Dobroslavy Menclové / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1984
Menhiry v Čechách / Špůrek, Milan, 1938- 1984
K dílu Vincenza Camucciniho u nás : portréty členek rodu Šuvalovů z libochovického zámku / Křížová, Květa, 1950- 1984
K problematice barevného rozlišení vesnických staveb na mapách stabilního katastru v Čechách / Škabrada, Jiří, 1946- 1984
Menhiry a jejich problematika / Sklenář, Karel, 1938- 1984
K některým aspektům využití novověkých písemných pramenů pro stavebně historické průzkumy středověkých objektů / Čechura, Jaroslav, 1952- 1984
Restaurování Parthenonu / Šrámek, Jiří 1984
Parléřovské umění z Porýní v Praze / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1984
Štencova sbírka fotografií / Hobzek, Josef, 1908-1989 1984
K dílu Franze Cauziga v českých zámeckých sbírkách / Machytka, Lubor, 1918-2001 1984
William Morris a moderní ochrana památek / Štulc, Josef, 1944- 1984
Ještě k otázce českých "menhirů" / Sklenář, Karel, 1938- 1984
Veduty Eduarda Gurka na pražské výstavě a jejich význam pro památkovou péči / Herout, Jaroslav, 1928-2015 1984
Ikonografický a památkový význam díla Carla Roberta Crolla / Vlk, Miloslav, 1948- 1983
Restaurátorské adjustace pískovcových torz před uložením v lapidáriu / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1983
Dílo a odkaz Pavla Janáka / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1983
Stavební vývoj zámku v Tachově a jeho obnova / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1983
Hrady očima přírodovědce / Ložek, Vojen, 1925- 1983
Finsko staví / Matyášová, Eva 1983
Dr. Josef Hobzek pětasedmdesátníkem / Flegl, Michal, 1940-2014 1983
25. výročí založení Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze / Tykva, Bedřich, 1944- 1983
25 let Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody / Svobodová, Otilie 1983
Péče o památky pokrokových a revolučních tradic / Vomlelová, Eva 1983
Výchova a další vzdělávání - úsek prezentace kulturních památek / Netková, Jarmila 1983
Celostátní seminář o historických zahradách / Drhovský, Karel, 1941- 1982
Vitruviův návrat / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1982
Dendrologické bohatství českých zámeckých parků / Hieke, Karel, 1930-2011 1982
Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace / Fuka, Zdeněk 1982
K předmětu památkové péče v souvislosti s budováním MONUMIS - AIS památkové péče / Lazák, Martin 1982
K otázce památkové ochrany archeologických pramenů / Vencl, Slavomil, 1936-2019 1982
K problému historických varhan v Čechách / Klikar, Pavel, 1954- 1982
Barokní zámek v Dolní Lukavici / Ryšavý, Vratislav, 1944- 1982
Vstupní historická expozice Horšovský Týn / Knoflíček, Zdeněk 1981
Staré tržiště v Rouenu a jeho prostorová rehabilitace / Bukovský, Jan, 1930- 1981
Moderní architektura v Přerově / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1981
Archeologická památka a vyznačování její půdorysné skladby / Bukovský, Jan, 1930- 1981
Geometrické vztahy v architektuře památkových objektů / Švastal, Josef, 1917- 1981
Ořechovka - pražská vilová čtvrť dvacátých let / Flegl, Michal, 1940-2014 1981
Evidencia a dokumentácia kultúrnych pamiatok / Jurka, Michal 1981
Lidová architektura / Svobodová, Otilie 1981
Pojetí ochrany historických měst v České socialistické republice / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1981
Kulturní aspekty ochrany krajiny / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1981
Několik poznámek k metodické činnosti v památkové péči / Vinter, Vlastimil, 1921- 1981
Úloha památkové péče v kulturním životě národa / Nový, Otakar, 1918-1999 1981
Vysušení zdiva památkově chráněných objektů TIZOLEM / Novák, František, 1911-1983 1980
Středověké stavby kláštera v Plasích / Čechura, Jaroslav, 1952- 1980
K výročí Aretinovy mapy Čech / Zemánek, Josef 1980
Parky na Horažďovicku a Sušicku / Vaněček, Josef, 1910-2001 1980
Regenerace bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích a jeho krajinného prostředí / Pavlík, Milan, 1930- 1980
Historismus a památky barokní gotiky / Flégl, Michal 1980
K osudu opuštěných lomů v chráněných územích / Ložek, Vojen, 1925- 1980
K problematice ochranných staveb nad archeologickými památkami / Bukovský, Jan, 1930- 1980
Nové poznatky o hlavním oltáři v Kladrubech u Stříbra / Knoflíček, Zdeněk 1980
Za profesorem Bohuslavem Slánským / Pechová, Oliva, 1927- 1980
Románská architektura v Maďarsku 1979
In memorium Václava Mencla : *16. 1. 1905 Plzeň : †27. 7. 1978 Sušice / Hobzek, Josef, 1908-1989 1979
Ke stavebnímu vývoji středověké stavby ve Stříbře / Lancinger, Luboš, 1933-2006 1979
Současné tendence při ochraně a regeneraci historických center ve Francii / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1979
Moderní meziválečná architektura v Ostravě / Mlčák, Leoš, 1948- 1979
Restaurování tříhlavňové hradební pušky ze zámku v Mnichově Hradišti / Pertl, Miroslav 1979
Památky a urbanizace ČSSR / Nový, Otakar, 1918-1999 1979
Akrotiri - minojské Pompeje na ostrově Thérá / Bukovský, Jan, 1930- 1979
Zvonařství na severní Moravě v 15.-18. století / Mlčák, Leoš, 1948- 1979
Bývalý klášterní kostel v Chyších / Ryšavý, Vratislav, 1944- 1978
Paul Engelmann a Ja[c]ques Groag, olomoučtí žáci Adolfa Loose : (Otto F. Bablerovi k 77. narozeninám) / Šlapeta, Vladimír, 1947- 1978
Význam historických zahrad pro život současného člověka / Bašeová, Olga, 1934- 1978
Ke komplexní dokumentaci historické zeleně / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1978
K otázkám historických zahrad / Kuča, Otakar, 1927- 1978
Použití pozemní fotogrametrie pro zhotovení pohledů na historická jádra měst / Šmidrkal, Josef, 1929-1999 1978
Zdeněk Wirth a počátky moderní památkové péče u nás : (k stému výročí narození) / Flegl, Michal, 1940-2014 1978
Vyhlídky, zákruty a cíle našich naučných stezek / Čeřovský, Jan, 1930- 1978
Projev s. Dr. Emanuela Poche / Poche, Emanuel, 1903-1987 1978
Příspěvek k diskusi o průvodcovských službách / Beneš, Josef 1977
Další nález středověké mosaikové dlažby z Čech : (cisterciácký klášter v Nepomuku) / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1977
Zeleň v krajině z hlediska urbanistického / Kříž, Emanuel 1977
Alois Kubiček : (k 90. výročí narození) / Flegl, Michal, 1940-2014 1977
Pocta Tizianovi / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1977
Oprávněnost rekonstrukce / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1977
Raně středověká dlažba v rotundě sv. Petra ve Starém Plzenci / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1977
Dílo Kiliána Ignáce Dienzenhofera v Kladrubech / Horyna, Mojmír, 1945-2011 1977
Funkce odlitků při pořizování sochařských doplňků / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1977
Památková péče a územní plánování / Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1976
Přemísťování jako jeden ze způsobů památkové péče o lidovou architekturu (příspěvek k teorii skanzenů) / Nováková, Milada, 1922- 1976
Základy památkové péče / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
Dispozice renesančního a barokního zámku / Muchka, Ivan, 1946- 1976
Historické památky v díle Františka Palackého / Flegl, Michal, 1940-2014 1976
Schwarzenberský plavební kanál na Šumavě / Landa, Miroslav 1976
Ke stavebnímu vývoji kostela ve Velkém Boru / Kašička, František, 1935- 1976
Nejkrásnější zahrady / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1976
Městské památkové rezervace / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
Lidová architektura / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
K. V. Rais a historické památky / Flegl, Michal, 1940-2014 1976
Městská založení Přemysla Otakara II. v rakouských zemích a Štýrsku / Kuthan, Jiří, 1945- 1976
Stadtkirchen in Sachsen / Bukovský, Jan, 1930- 1976
Nástěnné malby v bývalém klášterním kostele sv. Anny na Starém Městě v Praze / Vítovský, Jakub, 1947- 1976
K problematice barevných nátěrů fasád / Novák, Antonín, 1944- 1976
Gotické nástěnné malby v domě č. 62 v Domažlicích 1976
Hrady a zámky / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1976
Působení posypových solí na památkové objekty / Kotlík, Petr, 1946- 1984
K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek / Štulc, Josef, 1944- 1987
Několik poznámek k původním malířským adjustacím povrchu soch Matyáše Bernarda Brauna / Suchomel, Miloš, 1930-2014 1987
Zákon č. 20/1987 České národní rady ze dne 30. března 1987 o státní památkové péči 1988

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.