Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Zpravodaj STOP : časopis Společnosti pro technologie ochrany památek / Vyd. Společnost pro technologie ochrany památek
Zpravodaj Společnosti pro technologie ochrany památek/
Společnost pro technologie ochrany památek
Další původce: Společnost pro technologie ochrany památek
Rozsah: sv. ; 20 cm
ISSN: 1212-4168

Věcné téma: konzervování památek
Věcné téma: obnova a rekonstrukce památek
Věcné téma: ochrana památek
Věcné téma: památková péče
Věcné téma: technologie restaurování
Forma/žánr: odborné časopisy
Forma/žánr: bulletiny
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H466
Signatura: : Xb
Signatura: : PP 5
Signatura: : P04
Signatura: : F506
Signatura: : P 20 020
Signatura: : P-142
Signatura: : STOP
Signatura: : STOP-Z
Signatura: : ST 6112
Signatura: : KM Zp

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2006 N;
2004 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou / Jerie, Pavel, 1947- 2006
Dlažba - dokumentace a průzkum / Chudárek, Zdeněk 2006
Doplňky střešních krytin - klempířské konstrukce z pohledu památkové péče / Krčmář, Igor 2008
Doplňky střešních krytin - klempířské konstrukce z pohledu památkové péče / Krčmář, Igor 2008
Dveře - dokumentace, průzkum, rekonstrukce a restaurování / Chudárek, Zdeněk 2006
Historie výroby a použití sádry / Rovnaníková, Pavla, 1947- 2006
Interiérové omítky - průzkum, technologie a restaurování / Chudárek, Zdeněk 2006
Metodika dokumentace, stavebně historického průzkumu a projektu / Chudárek, Zdeněk 2006
Možnosti povrchových úprav ocelových konstrukcí památek / Geiplová, Hana, 1958- 2008
Několik poznámek k historii umělecké litiny a jejímu použití v současnosti / Šefců, Ondřej, 1958- 2008
Obnova kovových konstrukcí z pohledu památkáře - architekta / Krčmář, Igor 2008
Problematika restaurování dlažby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou / Adamec, Vojtěch, 1956- 2006
Sádra v památkové péči / Novotný, Jiří, ak. soch., 1943- 2006
Uplatnění vápna při obnově fasád zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou / Oliva, Libor 2000
Povrchové úpravy památkových objektů / Šefců, Ondřej, 1958- 1999
Metody odstraňování fasádních nátěrů / Heidingsfeld, Viktor, 1938- 1999
Ekologie likvidace zbytků po odstranění fasádního nátěru / Kotlíková, Jana 1999
Posuzování shody fasádních barev / Mášlová, Eliška 1999
Značkování svého teritoria / Knížák, Milan, 1940- 1999
Preventivní ochrana před graffiti : antigraffiti nátěry / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Graffiti a památky / Šefců, Ondřej, 1958- 1999
Graffiti po dvou letech / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Přírodní kámen pro památkové stavby / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Technologické možnosti čištění kamene / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Zpevňování kamene / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Technologie přípravy umělého kamene / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Hydrofobizace kamene a dalších stavebních materiálů / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Problém vlhkosti v památkách / Šefců, Ondřej, 1958- 1999
Zdroje vody ve stavebních památkách / Kotlík, Petr, 1946- 1999
Fyzikální a chemická koroze stavebních materiálů / Heidingsfeld, Viktor, 1938- 1999
Sanace zdiva proti vlhkosti / Fára, Pavel, 1963- 1999
Odsolování zdiva stavebních objektů / Fára, Pavel, 1963- 1999
Plísně ve vnitřním prostředí člověka / Paříková, Jelena 2004
Příčiny poškození dřeva / Šimůnková, Eva, 1936- 2000
Prostředky na ochranu dřeva proti biologickému napadení a proti ohni / Šimůnková, Eva, 1936- 2000
Povětrnostní stárnutí dřeva a jeho ochrana lazurovacími nátěry / Šimůnková, Eva, 1936- 2000
Dřevěná šindelová krytina / Šimůnková, Eva, 1936- 2000
Použití vakuové impregnace v obalu z plastu (VIPOP) na petrifikaci dřevěných objektů / Šimůnková, Eva, 1936- 2000
Dezinsekce dřevěných objektů plynováním / Škrdlantová, Markéta 2000
Několik poznámek ke zdravotnímu stavu kamene areálu Betléma Matyáše Brauna / Preclík, Vladimír, 1929-2008 2000
Několik poznámek k ochranným zastřešením kamenosochařských uměleckých děl v exteriéru / Suchomel, Miloš, 1930-2014 2000
Braunův Betlém na prahu dalšího tisíciletí : Několik poznámek k uvažování o památce / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2000
Spolek výtvarných umělců Mánes a jeho aktivity na záchranu jedinečného Braunova krajinářsko sochařského souboru / Kotalík, Jiří T., 1951-2020 2000
Stanovisko S. V. U. Mánes k současnému stavu i budoucnosti soch M. B. Brauna v areálu Nového lesa u Kuksu / Kotalík, Jiří T., 1951-2020 2000
Podpora návrhu na vyhlášení areálu soch M. B. Brauna v areálu Nového lesa - Betléma za Národní kulturní památku a na zařazení do registru památek světového kulturního dědictví UNESCO / Kotalík, Jiří T., 1951-2020 2000
Nový les - sdružování dobré vůle a energie / Šopovová, Jolana 2000
Braunův Betlém z pohledu technologů / Kotlík, Petr, 1946- 2000
Betlém v Novém lese u Kuksu - kroky k záchraně areálu / Kovařík, Petr, 1945- 2000
Degradace archivního materiálu / Paulusová, Hana 2000
Klimatické podmínky uložení archivních fondů / Straka, Roman 2000
Systémy ukládání / Straka, Roman 2000
Obnova dlažby v historických objektech / Jakoubek, Pavel 2001
Dlažba z pohledu památkové péče / Solař, Miloš, 1964- 2001
Kamenná dlažba v interiéru i exteriéru / Kotlík, Petr, 1946- 2001
Pražské chodníky / Březinová, Drahomíra 2001
K záchraně a obnově historické kamenné dlažby / Schubert, Alfréd, 1940- 2001
Pálená a tavená dlažba / Rovnaníková, Pavla 2001
Technologie keramických dlaždic / Hanykýř, Vladimír, 1931-2011 2001
Několik poznámek k výrobě kameninových dlaždic / Škopek, Vladimír 2001
Dřevěná dlažba / Kotlík, Petr, 1946- 2001
Péče o skalní skulptury Václava Levého v okolí Liběchova / Burget, Josef 2001
Skalní díla Václava Levého a některé problémy jejich záchrany / Fürstová, Jaroslava 2001
Stavební podoba hradu Vízmburku a jeho postavení v rámci vývoje české hradní architektury / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2001
Vízmburk / Razím, Vladislav, 1957- 2001
Hrad Vizmburk, jeho archeologický výzkum a problém záchrany / Lochmann, Zdeněk 2001
Vizmburk - aktuální úkol záchrany památkového objektu / Slavík, Jiří, 1965- 2001
Vizmburk, hrad stále ohrožený / Šulcová, Julie 2001
Historická bibliografie hradu Vízmburku, k. o . Havlovice, o. Trutnov / Wolf, Vladimír, 1942-2019 2001
Hrad Vízmburk - jak chránit výjimečný archeologický nález / Šefců, Ondřej, 1958- 2001
Mineralogicko petrologické studium stavebního materiálu hradu Vizmburk / Štrouf, Richard 2001
Technologické možnosti ochrany zdiva hradu Vizmburk / Kotlík, Petr, 1946- 2001
Z historie sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci / Jemelková, Simona, 1961- 2001
Restaurování kamenných prvků sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci / Werkmann, Ladislav 2001
Průzkum polychromie sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci / Surma, Radomír, 1968- 2001
Umělecká díla z kovu na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci / Houska, Ivan 2001
Průzkum znečistění fasád způsobeného drobnými pavučinkami / Kotlík, Petr, 1946- 2002
Mapování biologického znečištění nově ošetřených fasád - pokračování průzkumu v r. 2002 / 2002
Pavučinky na fasádách / Vaněček, Ivan 2002
Příčiny biologického znečištění fasád / Minář, Jan, 1936- 2002
Vyjádření Společnosti pro technologie ochrany památek k problematice znečistění fasád pavučinkami / 2002
Soužití vegetace a památek / Kotlík, Petr, 1946- 2002
Pnoucí dřeviny - součást památkových objektů? / Burian, Samuel 2002
Vliv vegetace na stabilitu budov / Kupilík, Václav 2002
Zelené fasády 19. a 20. století a jejich památková obnova / Ksandr, Karel 2002
Zkušenosti s popínavou zelení na památkových objektech / Krčmář, Igor 2002
Klášter Porta coeli / Zacpal, Josef 2002
Proměny portálu konventního kostela cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova / Macek, Petr, 1954- 2002
Restaurování portálu z hlediska památkové péče / Vácha, Zdeněk, 1958- 2002
Příspěvek archeologie k historii portálu v klášteře Porta coeli v Předklášteří / Unger, Josef 2002
Portál kostela Nanebevzetí P. Marie v klášteře Porta coeli. Statický průzkum a odvlhčení / Vinař, Jan 2002
Petrologický výzkum západního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova / Štaffen, Zdeněk 2002
Přírodovědný a technologický průzkum portálu kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova / Bayerová, Tatjana 2002
Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o. p. s / 2003
Rumburská Loreta - zastavení v půli cesty / Otáhal, David 2003
Chemicko technologický průzkum objektu Lorety v Rumburku / Kotlík, Petr, 1946- 2003
Konzervace a restaurování nástropních maleb v ambitech Lorety v Rumburku / Nečásková, Milena 2003
Průzkum stavu rumburské Lorety a návrh opatření vlhkosti / Jarkovský, Jiří 2003
K stavebním osudům chrámu sv. Petra a Pavla / Borský, Pavel, 1964- 2003
Technologický průzkum kamenné výzdoby katedrály sv. Petra a Pavla v Brně / Bayer, Karol 2003
Archeologický výzkum v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla / Unger, Josef, 1944- 2003
Několik poznámek ke statice / Daniel, Petr 2003
Obnova katedrály - záměry a realizace od r. 1991 / Veselá, Marie 2003
Rehabilitace Nostického paláce pro sídlo Ministerstva kultury Maltézské náměstí čp. 471, Praha 1 - Malá Strana / Kupka, Pavel 2004
Stavebně historický vývoj Nostického paláce / Jerie, Pavel, 1947- 2004
Moderní technická infrastruktura v památkově chráněném objektu na příkladu rekonstrukce a rehabilitace Nostického paláce / Hruška, Jan 2004
Práce v krovech / Jakoubek, Pavel 2004
Chemické poškození krovů Nostického paláce v Praze a jejich sanace / Šimůnková, Eva, 1936- 2004
Statické zajištění systémem nerezových táhel při rekonstrukci Nostického paláce / Kulesa, Pavel 2004
Sanace vlhkého zdiva Nostického paláce / Fára, Pavel, 1963- 2004
Příklady sanací stropních konstrukcí Nostického paláce / Jakoubek, Pavel 2004
Restaurování a rehabilitace venkovních omítek a štuků Nostického paláce / Fučík, Zdeněk, 1956- 2004
Restaurování štukové výzdoby interiéru Nostického paláce / Gavenda, Miloš 2004
Malířské práce v Nostickém paláci - rehabilitace klasických technik / Ondráček, František 2004
Vliv změny režimu vytápění na dřevěné prvky v památkových objektech - Nosticův palác / Bok, Vladimír, 1945- 2004
Rekonstrukce podlah v Nostickém paláci / Jakoubek, Pavel 2004
Úvod do problematiky biokoroze materiálů památkových objektů / Kučerová, Irena, 1970- 2004
Dezinfekce - součást preventivní péče o historické materiály / Kučerová, Irena, 1970- 2004
Biodegradace archivního a knihovního fondu / Bacílková, Bronislava 2004
Biologické poškození dřeva, jeho ochrana a konzervace / Šimůnková, Eva, 1936- 2004
Biodeteriorace stavebních materiálů a konstrukcí / Wasserbauer, Richard 2004
Restaurování zámeckého skleníku v Lednici 2004
Dějiny chebského hradu / Šebesta, Pavel, 1943- 2005
Štaufská hradní kaple v Chebu / Šebesta, Pavel, 1943- 2005
K restaurátorským pracím na kaplích sv. Martina a sv. Erharda a Uršuly v areálu Chebského hradu / Novotný, Jiří, ak. soch. 2005
Restaurátorský průzkum a základní technologické aspekty restaurování / Justa, Petr, 1955- 2005
Petrografický rozbor stavebního kamene a historických omítek chebského hradu / Štrouf, Richard 2005
Archeologický výzkum chebské hradní kaple / Šebesta, Pavel, 1943- 2005
Úvaha o barevnosti palácové kaple sv. Erharda a Uršuly v Chebu / Kaše, Jiří, 1946- 2005
Architektonické řešení obnovy románské kaple na Chebském hradě / Hulec, Mikuláš, 1965- 2005
Zajištění stability kaple chebského hradu / Čermák, František 2005
Zpráva ke statické části obnovy kaple hradu Cheb / Rineš, Jindřich, 1943-2016 2005
Mikroklima bez klimatizace / Němeček, Miloslav 2005
Klášter františkánů s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků / Vydrová, Libuše 2005
Několik poznámek k nové historii Františkánského kláštera v Kadani / Šefců, Ondřej, 1958- 2005
Dějiny kláštera františkánů v Kadani / Gavenda, Lukáš 2005
Počátky a stavební proměny kostela Františkánského kláštera v Kadani / Kašička, František, 1935- 2005
Rekonstrukce areálu Františkánského kláštera s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků / Hnát, Miloslav 2005
Restaurátorský průzkum fasády kláštera / Novotný, Petr, 1975- 2005
Restaurování nástěnných maleb Rajského dvora / Novotný, Petr, 1975- 2005
Restaurování malovaného záklopového stropu / Novotný, Petr, 1975- 2005
Posouzení jakosti dřevěných konstrukcí / Žák, Jaroslav 2005
Oprava krovů a stropních konstrukcí / Hnát, Miloslav 2005
Sanace vlhkosti zdiva / Hnát, Miloslav 2005
Zahrady Františkánského kláštera v Kadani / Hnát, Miloslav 2005
Lazurovací barvy byly poprvé použity v Kadani / Lorenc, Petr 2005
Otázky spojené s použitím sanačních omítek při obnově památek z pohledu památkáře / Solař, Miloš, 1964- 2005
Diskuse ke sporným názorům na aplikaci sanačních omítek / Kotlík, Petr, 1946- 2005
Závěrečné shrnutí k aplikaci sanačních omítek / Kotlík, Petr, 1946- 2005
Zkušenosti s aplikací sanačních omítek / Heidingsfeld, Viktor, 1938- 2005
Přehled sanačních systémů - průzkum STOP 2005 2005
Fasádní nátěrové hmoty / Heidingsfeld, Viktor, 1938- 1999
Graffiti - práce navíc / Justa, Petr, 1955- 1999
Fyzikální a chemická koroze stavebních materiálů / Fára, Pavel, 1963- 1999
Vegetace jako prvek kulturního prostředí / Solař, Miloš, 1964- 2002
Zkušenosti s popínavou zelení na památkových objektech / Ulbrich, Jan 2002
Několik poznámek k vysoušení zdiva jako následku povodně / Fára, Pavel, 1963- 2002
Nejdůležitější kroky při sanaci vodou zaplaveného objektu / Kotlík, Petr, 1946- 2002
Povodně z pohledu současné památkové praxe / Krčmář, Igor 2002
Památkáři, povodně a skutečnost / Klub Za starou Prahu 2002
Několik poznatků z letošních povodní / Vinař, Jan, 1947- 2002
Sanace zděných objektů po povodni / Solař, Jaroslav, 1963- 2002
Sanační omítky / Heidingsfeld, Viktor, 1938- 2002
Technické možnosti ochrany zdiva před vzlínající vlhkostí / Fára, Pavel, 1963- 2002
Opravy omítaných fasád / Fára, Pavel, 1963- 2002
Stručný popis možností jak postupovat při zasažení dřevěných podlah povodněmi / Šindelka, Libor 2002
Zásady při odstraňování plísní z objektů po záplavách / Paříková, Jelena, 1944- 2002
Předcházení haváriím a živelním pohromám v knihovnách a minimalizace jejich následků / Součková, Magda 2002
Zakladatelka nadace a později o. p. s. Loreta Rumburk Helena Menšíková vzpomíná / Menšíková, Helena 2003
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvoleně / 2003
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská a Střední odborné učiliště kamenické, Hořice / 2003
Katedra reštaurovánia, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / 2003
Vyšší odborná škola stavební arch. Jana Letzela, Střední průmyslová škola stavební a Střední odborné učiliště / 2003
Ústav chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko technologické v Praze / 2003
Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava / 2003
Obnova omítek v interiérech Nostického paláce / Fára, Pavel, 1963- 2004
Plísně, jejich vlastnosti a výskyt / Demnerová, Kateřina, 1947- 2004
Sádra a její vlastnosti / Říčánek, Miroslav 2006
Studium mrazuvzdornosti sádry / Rovnaníková, Pavla, 1947- 2006
Chování sádry za zvýšených teplot / Rovnaníková, Pavla, 1947- 2006
Sádra v památkové péči / Novotný, Jiří 2006
Umělý mramor / Bielik, Miroslav 2006
Zdivo sklepních prostorů / Kotlík, Petr, 1946- 2006
Zdivo sklepních prostorů / Kotlík, Petr, 1946- 2006
Poškozování sklepních prostorů biologickými vlivy / Pittnerová, Jitka 2006
Biologické napadení staveb / Wasserbauer, Richard 2006
Izolace proti zemní vlhkosti pod úrovní terénu z pohledu památkové praxe / Krčmář, Igor 2006
Příklady sanace sklepních prostor proti vlhkosti / Fára, Pavel, 1963- 2006
Praktické zkušenosti se sanací sklepů / Jakoubek, Pavel 2006
Inženýrskogeologický průzkum pro návrh způsobu odvodnění stávajících staveb / Žitný, Ladislav 2006
Navrhování a provádění obvodové drenáže pozemních objektů / Tokar, Jiří, 1979- 2006
Příklady dobového odvodnění klášterních komplexů / Řehák, Josef, 1967- 2006
Povrchové úpravy kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru : Historie - ochrana - východiska - možnosti / Nejedlý, Vratislav, 1950- 2007
Barevné povrchy soch a architektonických kamenných prvků / Kaše, Jiří, 1946- 2007
Barva v architektuře a sochařství : Zdroje a umělecké prostředky / Kaše, Jiří, 1946- 2007
K nátěrům kamene ve vztahu k jeho barevnosti a celkovému barevnému pojetí historických objektů. Příklady z jižní Moravy / Vácha, Zdeněk, 1958- 2007
Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene / Solař, Miloš, 1964- 2007
Technologie barevných úprav kamene / Kotlík, Petr, 1946- 2007
Přírodovědný průzkum povrchových úprav kamene a jeho vypovídací hodnota / Bayerová, Tatjana 2007
Kámen v architektuře - poznámky z praxe / Bárta, Jan, 1942- 2007
Kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře / Jerie, Pavel, 1947- 2007
Základní údaje o památce - Kostel Panny Marie Na Náměti, Kutná Hora / Fundová, Dagmar 2007
Ke středověké podobě věže kostela Panny Marie Na Náměti / Pospíšil, Aleš, 1974- 2007
Oprava kostela Panny Marie Na Náměti, Kutná Hora / Vinař, Jan, 1947- 2007
Oprava vnějšího zdiva věže, figurálního reliéfu a cechovních znaků / Zeman, Filip, 1977- 2007
Restaurování okenic věžních oken v kostele Panny Marie Na Náměti, Kutná Hora / Ebel, Daniel, 1956- 2007
Fotografický materiál : Chemické složení, podstata vzniku obrazu, identifikace technik, degradační faktory, základní postupy konzervace, podmínky uložení / Vávrová, Petra 2008
Stručný přehled nejvýznamnějších historických fotografických technik / Vávrová, Petra 2008
Péče o fondy a sbírky fotografických vyobrazení - vývoj a potřeby / Zikmund, Jiří, 1947- 2008
Terminologie v oblasti fotografií / Zikmund, Jiří, 1947- 2008
Restaurování daguerrotypie Jana Malocha ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze : restaurátorská práce / Sysel, František, 1953- 2008
Péče o dvě vzácné daguerrotypie v NTM Praha / Kröhn, Jiří 2008
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice - pokus o novou cestu / Kaše, Jiří, 1946- 2008
Ateliér výtvarné přípravy / Novák, Rostislav 2008
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita / Machačko, Luboš, 1974- 2008
Ateliér restaurování kamene a souvisejících materiálů / Ďoubal, Jakub, 1979- 2008
Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů / Slovik, Radomír 2008
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech / Kopecká, Veronika 2008
Katedra chemické technologie / Bayer, Karol 2008
Katedra humanitních věd ve službách oboru restaurování / Kaše, Jiří, 1946- 2008
Katedra ciczích jazyků. Střetávání a překonávání kulturních bariér / Rosická, Zdenka 2008
Možnosti identifikace textilních vláken / Kolář, Pavel 2008
Degradace textilních vláken / Škrdlantová, Markéta 2008
Kovové materiály na textilu : Přehled a možnosti konzervace / Samohýlová, Alena, 1951- 2008
Mikroflóra hrobových historických textilií / Wasserbauer, Richard 2008
Textilně technologický rozbor materiálu a jeho místo v konzervátorské zprávě / Otavská, Vendulka 2008
Péče o textilní sbírky, aneb trocha teorie nikoho nezabije / Škrdlantová, Markéta 2008
Klobouky ve sbírce Muzea Novojičínska / Číp, Jan 2008
Prehistorický textil - možnosti a příčiny dochování / Urbanová, Kristýna 2008
Textilní fragmenty pocházející z archeologických výzkumů středověkých studní a odpadních jímek / Březinová, Helena, 1972- 2008
Nově konzerované textilní památky z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě : Pohřební výbava Ladislava Pohrobka, pohřební šaty jedné z žen Karla IV. (Anny Svídnické?) a geometricky zdobená tkanina / Bravermanová, Milena, 1955- 2008
Archeologický nález souboru textilu v "Jámě" / Selmi Wallisová, Michaela, 1970- 2008
Vliv prostředí na textilní materiály z archeologických a hrobových nálezů / Samohýlová, Alena, 1951- 2008
Čištění, dokumentace a zajištění souboru z novoměstské "Jámy" / Otavská, Vendulka 2008
Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade / Poórová, Soňa 2008
Konzervace fragmentů obuvi nalezené v kryptě kaple sv. Michala na Oravskom hrade / Hradilová, Pavla 2008
Techniky provedení nástěnných maleb. Příčiny poškození. Průzkum nástěnných maleb / Vaněček, Ivan, 1961- 2009
Zpevňování nástěnných maleb / Bayerová, Tatjana 2009
Ukázka restaurátorských prací v bývalém profesním domě jezuitů na Malé Straně / Čobanová, Hana, BcA. 2009
Z historie Staronové synagogy / Pařík, Arno, 1948- 2009
Monitoring změn teploty a vlhkosti vzduchu v Staronové synagoze po zaplavení vodou v roce 2002 / Kotlík, Petr, 1946- 2009
Kamenné prvky v interiéru Staronové synagogy / Rafl, Tomáš, 1948- 2009
Úpravy technických zařízení a provozních pravidel ve Staronové synagoze v r. 2006-2008 / Kosta, Daniel 2009
Hrad Litice - využití objektu s torzální architekturou / Urban, Dalibor 2009
Orlík nad Humpolcem / Kocman, František, 1970- 2009
Umělý kámen - materiál pro tmely, doplňky a kopie / Kotlík, Petr, 1946- 2010
Potštejn - "Botho de Bothenstein" / Dragoun, Bohumír 2009
Vízmburk - oživlý hrad / Košťál, Jan, 1980- 2009
Vízmburk za období posledních 10 let / Šulcová, Julie 2009
Hrad Lukov / Vrla, Radim, 1961- 2009
Hrad Rokštejn / Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2009
Hrad Brumov / Vrla, Radim, 1961- 2009
Zapomenuté hrady jihovýchodních Moravy / Vrla, Radim, 1961- 2009
Stavební zabezpečení hradu Boskovice (okr. Blansko) ve 20. století / Štětina, Jan, 1956- 2009
Možnosti dodatečného zpevnění umělého kamene pojeného epoxidovou pryskyřicí / Kotlík, Petr, 1946- 2010
Alternativní plniva v umělém kameni / Justa, Petr, 1955- 2010
Románský cement - "umělý kámen" fasád 19. století / Bayer, Karol 2010
Studium vlastností železitého tmelu pro kámen / Kotlík, Petr, 1946- 2010
Románský cement a kámen / Jiroušek, Josef 2010
Typy lepidel pro památkovou péči / Heidingsfeld, Viktor, 1938- 2010
Historická a současná lepidla pro spojování skla / Rydlová, Eva 1970- 2010
Možnosti lepení kamene / Kotlík, Petr, 1946- 2010
Speciální způsob osazení sochy Panny Marie na mariánském sloupu v Litomyšli / Ďoubal, Jakub, 1979- 2010
Lepení a izolace kamenné kašny epoxidovou pryskyřicí / Pech, Michal, 1977- 2010
Lepidla v textilní restaurátorské práci / Samohýlová, Alena, 1951- 2010
Vliv keramických surovin na strukturu a vlastnosti pórovitého keramického střepu / Hanykýř, Vladimír, 1931-2011 2010
Historické pórovité keramické materiály : druhy, povrchové úpravy a nejčastější typy poškození / Kloužková, Alexandra 2010
Metodika konzervování a restaurování pórovité, archeologické keramiky / Svobodová, Ljuba 2010
Definice keramických slinutých materiálů : struktura a vlastnosti / Hanykýř, Vladimír, 1931-2011 2010
Historické slinuté keramické materiály : druhy, povrchové úpravy a nejčastější typy poškození / Kloužková, Alexandra 2010
Restaurování slinuté keramiky : rekonzervační zákroky / Svobodová, Ljuba 2010
Restaurování halštatského koflíku s uchem / Svobodová, Ljuba 2011
Restaurování historických kachlových kamen / Symonová, Eva, 1932- 2011
Restaurování tuhovaných nádob / Vitovcová, Karolina 2011
Restaurování slezskoplatěnické keramiky / Hejlová, Šárka 2011
Zásady restaurování slinuté keramiky / Svobodová, Ljuba 2011
Rekonstrukce čínské porcelánové mističky ze 16. století / Svobodová, Ljuba 2011
Rekonzervace porcelánové konvice / Dvořáková Trochová, Eliška 2011
Restaurování porcelánové figurální plastiky římského boha Marta od Dominika Aulíčka / Brožková, Zita, 1972- 2011
Restaurování džbánu z tvrdé kameniny / Kutmanová, Lenka 2011
Restaurování souboru novobarokních sošek biscuit zn. SÉVRES ze sbírek Pražského hradu / Němec, Václav 2011
Vznik Filosofického sálu Strahovské knihovny / Šidlovský, Evermod Gejza, 1955- 2011
Restaurování dřevěných částí ve Filosofickém sálu Strahovské knihovny / Ebel, Daniel, 1956- 2011
Restaurování nástropních maleb Filosofického sálu Strahovské knihovny / Krahulíková, Alena, 1960- 2011
Technika malby dvou Maulbertschových skic pro nástropní malbu Filosofického sálu / Pokorný, Adam 2011
"Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie / Šeferisová Loudová, Michaela, 1975- 2011
Historie ostatků sv. Reparáta a relikviářů z kláštera minoritů v Českém Krumlově / Prokopová, Zdeňka, 1973- 2011
Restaurování ostatků sv. Reparáta / Kalabisová, Radka, 1963- 2011
Restaurování baldachýnu z relikviáře Sv. Reparáta, dvou panneau a skříňových relikviářů / Lipská, Vladimíra, 1953- 2011
Románský cement - téměř zapomenutý historický stavební materiál : Evropské projekty ROCEM a ROCARE / Weber, Johannes 2011
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v projektu ROCARE / Kolinkeová, Blanka 1981- 2011
Výroba, zpracování, složení a hydratace Románského cementu / Tišlová, Renata, 1979- 2011
Mikrostruktura a vlastnosti malt z Románského cementu / Bayer, Karol 2011
Srovnání technických parametrů malt s Románským cementem a s jinými pojivy / Hughes, Dave 2011
Degradace malt z Románského cementu působením síranu sodného / Benetková, Barbora 2011
Vlastnosti směsných malt z Románského cementu a vápenného hydrátu / Peterová, Adéla 2011
Restaurování fasád na bázi technologií s Románským cementem - příklady z Krakova / Olesiak, Jacek 2011
Praktické zkušenosti s restaurováním fasád s prvky Románského cementu v Brně / Durdis, Michal 2011
Formy a formování Románského cementu / Jiroušek, Josef 2011
Moderní architektura ve výzkumných úkolech Národního památkového ústavu / Křížová, Alexandra 2012
Památková ochrana pražské architektury 2. poloviny 20. století / Hájek, Josef, 1973- 2012
Výtvarná díla 60. let ve veřejném prostoru - ideové i realizované projekty v Praze 6 / Hubrtová, Kateřina, 1978- 2012
Stanice metra Malostranská - nadzemní část / Kracík, Matyáš, 1985- 2012
Přestavba centra Teplic v 60. až 80. letech jako doklad vývoje názorů na tvorbu města / Hanzlík, Jan, 1987- 2012
Koncertní dům s kolonádou a úprava Mírového náměstí v Teplicích / Zajoncová, Jana 2012
Moderní architektura 70. až 80. let 20. století v Karlových Varech / Zeman, Lubomír, 1964- 2012
Labská bouda - monstrum nebo perla? / Paterová, Vladimíra, 1958- 2012
Románský cement - téměř zapomenutý historický stavební materiál : Evropské projekty ROCEM a ROCARE / Weber, Johannes 2011
Zámek Skalička - stručné dějiny objektu / Petrík, Patrik 2012
Erby leníků - majitelů panství Skalička / Kropáček, Petr 2012
Šlechta v zemích Koruny české / Kropáček, Petr 2012
Erb Půhončích z Předmostí / Müller, Karel, 1958- 2012
Zámek Skalička, historie a současnost / Štáblová, Jitka 2012
Restaurování vybraných částí štukové výzdoby zámku Skalička / Červinka, Josef, 1976- 2012
Konzervace a restaurování dekorativní nástěnné malby v 1. nadzemním podlaží zámku Skalička / Šelemba, Michal 2012
Poznámky k sanaci zdiva proti vlhkosti / Fára, Pavel, 1963- 2012
Údržba památkových objektů / Vinař, Jan, 1947- 2013
Pohled památkáře na typické poruchy historických objektů / Šefců, Ondřej, 1958- 2013
Problém vlhkosti v památkách / Šefců, Ondřej, 1958- 2013
Praktické využití některých nedestruktivních diagnostických metod / Dostál, Luděk, 1950- 2013
Biologické napadení staveb / Wasserbauer, Richard 2013
Chemická ochrana používaného ve stavbách / Ptáček, Petr, 1970- 2013
Praktické zkušenosti s ochranou objektů ve skanzenu Zubrnice / Ledvinka, František, 1940- 2013
Význam a možnosti mytí fasád / Kotlík, Petr, 1946- 2013
Technologická pomoc při odstraňování graffiti / Kotlík, Petr, 1946- 2013
Pavučinky na fasádách / Vaněček, Ivan, 1961- 2013
Možnosti ochrany památek před ptáky / Kotlík, Petr, 1946- 2013
Praktické poznatky z ochrany torzální architektury v terénu / Šefců, Ondřej, 1958- 2013
Ochranné zastřešení památek / Kotlík, Petr, 1946- 2013
Soužití vegetace a památek / Kotlík, Petr, 1946- 2013
Dlažba z pohledu památkové péče / Solař, Miloš, 1964- 2013
Manuál údržby exteriérových prvků objektu : Královský letohrádek, 1. a 2. etapa - sanace terasy a odvodnění / Jakoubek, Pavel 2013
Na co se zaměřuje a potencionálně může zaměřovat hygiena vnitřního prostředí památkových staveb? / Hájek, Tomáš 2013
Azbestocementové výrobky v kontextu zdravotních rizik a jako součást historického prostředí / Hájek, Tomáš 2013
Složky interního mikroklimatu a vnitřníprostředí památkových staveb / Hájek, Tomáš 2013
Moniliales v muzeích, mykotoxiny a jejich působení; muzejní prostředí a zdraví / Hájek, Tomáš 2013
Vitráž je spojování skel i výtvarná disciplína / Černohorský, Jiří, 1949- 2013
Typy historických skel / Černohorský, Jiří, 1949- 2013
Druhy technik zdobení skel a technologické postupy / Šejn, Václav 2013
Restaurování malovaných skel historických vitrají / Šejnová, Markéta 2013
Zásady preventivní péče v depozitářích / Doubravová, Kateřina 2006
Ochrana depozitářů před biologickými škůdci / Bacílková, Bronislava 2006
Podmínky pro depozitní uložení předmětů z usní / Ohlídalová, Martina, 1981- 2006
Podmínky pro uložení dřeva v depozitářích / Kučerová, Irena, 1970- 2006
Textilní materiály - příčiny poškození a vhodné podmínky pro uložení v depozitářích / Škrdlantová, Markéta 2006
Degradace, archivace a systémy ukládání archiválií a fotografického materiálu / Vávrová, Petra 2006
Kovové materiály v depozitářích / Novák, Pavel, 1978- 2006
Keramika - možnost poškození, podmínky pro uložení v depozitářích / Kloužková, Alexandra 2006
Sklo a příčiny jeho degradace / Rohanová, Dana 2006
Zásady preventivní péče v depozitářích / Doubravová, Kateřina 2006
Ochrana depozitářů před biologickými škůdci / Bacílková, Bronislava 2006
Opuka jako historický materiál / Kotlík, Petr, 1946- 2007
Výzkum interakce opuky se stavebními pojivy / Kotlík, Petr, 1946- 2007
Tmely pro opuku. Porovnání vlastností vybraných tmelů / Doubravová, Kateřina 2007
Petrologické studie náhrobků českých knížat Bořivoje II. a Břetislava II. v katedrále Sv. Víta v Praze /* / Štrouf, Richard 2007
Bývalá jesuitská kolej se seminářem u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře / Vlček, Pavel, 1948- 2007
Nové dějiny jezuitské koleje v Kutné Hoře - stav k r. 2007 / Fučík, Zdeněk, 1956- 2007
Odkryv a restaurování štukové výzdoby stropu refektáře včetně stěn v jezuitské koleji v Kutné Hoře / Zeman, Filip, 1977- 2007
Odkryv a restaurátorské práce na malířské výzdobě stropu refektáře jezuitské koleje v Kutné Hoře / Živný, Jan, 1946-2022 2007
Sanační dilema / Šefců, Ondřej, 1958- 2014
Zdroje solí a jejich působení ve zdivu / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Několik slov úvodem k sanačním omítkám / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Sanační omítky při obnově památek z pohledu památkáře / Solař, Miloš, 1964- 2014
Diskuze ke sporným názorům na aplikaci sanačních omítek / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Závěrečné shrnutí k aplikaci sanačních omítek / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Sanační omítky / Fára, Pavel, 1963- 2014
Zkušenosti památkáře s odsolováním zdiva památkových objektů / Šefců, Ondřej, 1958- 2014
Praktické zkušenosti s odsolováním vybraných památkových objektů / Bayer, Karol 2014
Čištění kamenných památek z pohledu technologa / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Metody odsolování při restaurování porézních materiálů / Bayer, Karol 2014
Chemické možnosti zpevnění a povrchové ochrany kamene / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Technologie přípravy umělého kamene / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Technologické možnosti barevných úprav kamane / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Lazurní nátěry na kámen / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Hydrofobizace stavebních materiálů - možnosti a rizika / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Braunův Betlém z pohledu technologa / Kotlík, Petr, 1946- 2014
Průběh experimentu s fasádními barvami v areálu společnosti Baumit / Vaněček, Ivan, 1961- 2015
Posouzení kvality fasádních nátěrů přenosným mikroskopem po 15 letech / Kotlík, Petr, 1946- 2015
Techniky provedení nástěnných maleb. Příčiny poškození. Průzkum nástěnných maleb / Vaněček, Ivan, 1961- 2009
Zpevňování nástěnných maleb / Bayerová, Tatjana 2009
Ukázka restaurátorských prací v bývalém profesním domě jezuitů na Malé Straně : Restaurování dvou klenebních obrazů Josefa Kramolína z roku 1771 v tamním refektáři, provedených technikou olejomalby na omítce / Čobanová, Hana, BcA. 2009
Sledování změn barevnosti fasádních barev / Koudelka, Michael 2015
Smyslové vnímání barev / Šefců, Ondřej, 1958- 2015
Vosky - přehled / Bartl, Benjamin 2016
Obnova výplní v památkových objektech / Šefců, Ondřej, 1958- 2016
Obnova oken staveb s kulturní hodnotou / Solař, Miloš, 1964- 2016
Problematika oken z hlediska vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. / Dittert, Aleš 2016
Technické požadavky na okenní konstrukce / Lukešová, Dana 2016
Problematika výměny oken v památkově chráněných budovách a územích z pohledu realizátora / Malínek, Libor 2016
Posuzování stavu starých oken, opravy a jejich limity / Adámek, Vojtěch 2016
Význam úpravy vnějších okenních křídel pro vložení izolačního dvojskla do starých špaletových oken / Sochor, Tomáš 2016
Odhlučnění historických oken zesíleným sklem / Zeman, Marek 2016
Druhy oplechování okenních parapetů / Maršík, Martin 2016
Je staré dřevo lepší než nové? / Polášek, Marek, 1972- 2016
Barevnost pražských oken v 19. století a v 1. polovině 20. století / Špaček, Ladislav 2016
Pohled památkáře na historické tesařské technologie / Šefců, Ondřej, 1958- 2020
Zjišťování poruch dřevěných konstrukcí a analýza jejich příčin / Vinař, Jan, 1947- 2020
Tradiční a netradiční metody oprav tesařských konstrukcí / Vinař, Jan, 1947- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.