Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/112397/rss Vyhledávání podle autority: Korporace = Valdštejnský palác (Praha, Česko) Adriaen de Vries, die Prager Burg und das Waldstein-Palais / Fučíková, Eliška, 1940- Císařský architekt a pevnostní stavitel Giovanni Pieroni : "Dottore Giovanni Pieroni Architetto e Matematico" / Fidler, Petr, 1946- Prolegomena k interpretaci výzdoby lodžie Valdštejnského paláce v Praze / Konečný, Lubomír, 1946- Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- Valdštejnský palác v Praze : revidované dějiny, nové souvislosti / Uličný, Petr, 1972- Vývoj obytné jednotky v sídlech vyšší šlechty v českých zemích (1550-1750) / Kubeš, Jiří, 1975-