Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/115605/rss?s=0&sd=DESC&page=1 Vyhledávání podle autority: Periodicita slovně = 2x ročně Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta Czech and Slovak journal of humanities : Historia Artium Prameny a studie Historie - Otázky - Problémy Univerzita Karlova. Ústav českých dějin Archeologie východních Čech : recenzovaný časopis Monument revue Staletá Praha Pražský ústav památkové péče Archaeologia historica Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko) České památky : Časopis pro přátele památek a historie / Český svaz ochránců památek Fontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník Kámen : exkluzivní časopis pro kameníky, kamenosochaře, restaurátory a ostatní přátele kamene Svaz kameníků a kamenosochařů ČR Památky archeologické Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha) Dějiny-teorie-kritika = History-Theory-Criticism Masarykův ústav (Akademie věd ČR) Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze Průzkumy památek : recenzované periodikum / Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče