Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/12633/rss Vyhledávání podle autority: [OBCE] = Pacov [Vyhodnocení sondážního průzkumu. Znak karmelitánů nad západním portálem. Kostel sv. Václava v Pacově] Hampl, Petr, ak. mal. [Restaurátorský průzkum a záměr. Vyhodnocení stratigrafie. Erb Zikmunda Myslíka z Hyršova. Kostel sv. Václava v Pacově] Hampl, Petr, ak. mal. Závěrečná restaurátorská zpráva. Křeslo a taburety z kostela sv. Michaela v Pacově Veřtát, Václav, 1957- Stavební úpravy a přístavba domu čp. 351 v Pacově Zajíc, František, Ing. Optické propojení MěÚ - Policie ČR Pacov Martinec, Radek, Ing. Výstavba rybníka na p. p. č. 48/1, k. ú. Zhoř u Pacova Hušková, Petra, Ing. Návrh na restaurování sochy sv. Václava na náměstí Svobody v Pacově Vodáček, Jan, 1983- Restaurátorská zpráva. Lavice z kostela sv. Michaela v Pacově Veřtát, Václav, 1957- Vybrané příklady ohrožených památek v Kraji Vysočina / Gregorová, Martina Pacov výzdoba fasády Špale, V. Pacov výklenková kaplička v ohradí zdi – rest. průzkum Hampl, P. Pacov malby v interiéru – rest. průzkum Hampl, P. Pacov nástěnné malby v interiéru Novotný, J. Pacov gotické okno Kerel, J. Pacov varhany Votava, J. Pacov fasáda – rest. průzkum Špale, V. Pacov chórové lavice Veřtát, V. Pacov hlavní oltář Smetánková, D. Pacov rokoková kazatelna; plastiky na retabulu hlavního oltáře Smetánková, D. Pacov oltářík s lidovou Madonou; oltář sv. Josefa – část výzdoby; hlavní oltář – část sochařské výzdoby Smetánková, D.