Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/155244/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Pavel, Jakub, 1903-1974 Max Dvořák Pavel, Jakub, 1903-1974 Dějiny umění v Československu : stavitelství, sochařství, malířství / Pavel, Jakub, 1903-1974 České korunovační klenoty : (poznámka k jejich poslední výstavě) / Pavel, Jakub, 1903-1974 Prof. dr. inž. arch. Oldřich Stefan (*4. XII. 1900) / Pavel, Jakub, 1903-1974 Výsledky péče o hudební památky od roku 1945 / Pavel, Jakub, 1903-1974 Péče o kultovní památky v socialistické společnosti / Pavel, Jakub, 1903-1974 K dnešní situaci v ochraně hudebních památek / Pavel, Jakub, 1903-1974 Ochrana památek vědy a techniky v terénu : (rozšířený diskusní příspěvek na I. konferenci čs. historiků vědy a techniky v říjnu 1960) / Pavel, Jakub, 1903-1974 Ke čtyřicátému výročí smrti Maxe Dvořáka / Pavel, Jakub, 1903-1974 Nad dílem prof. Bohuslava Slánského / Pavel, Jakub, 1903-1974 Péče o kultovní stavby od roku 1945 / Pavel, Jakub, 1903-1974 Dr. Jan Muk (*6. 1. 1901) / Pavel, Jakub, 1903-1974 Prof. dr Josef Cibulka (*1. VII. 1886) / Pavel, Jakub, 1903-1974 Sborník příspěvků o historické knižní vazbě / Pavel, Jakub, 1903-1974 Jakub Pavel: Praha, město uměleckých památek / Korčák, Pavel Doporučení UNESCO týkající se ochrany kulturních statků ohrožených velkými pracemi veřejnými nebo soukromými / Pavel, Jakub, 1903-1974 70 let doc. PhDr. Jakuba Pavlů CSc. / Wagner, Jaroslav, 1921-2006 PhDr. Jakub Pavel šedesátníkem / Rokyta, Hugo, 1912-1999 Vědecká rada Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody - zpráva o činnosti (sekce památkové péče) / Pavel, Jakub, 1903-1974 UNESCO a mezinárodní ochrana památek / Pavel, Jakub, 1903-1974