Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/182745/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Orbis sensualium pictus : výbor v jazyce latinském, českém, německém, anglickém, ruském = Auswahl in lateinischer, tschechischer, deutscher, englisher, russischer Sprache = selection in Latin, Czech, German, English, Russian language = izbrannoje na latinskom, češskom, nemeckom, anglijskom, russkom jazikach / Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Comenius : 1592-1670 : doba mezi rozumem a šílenstvím : Jan Amos Komenský a jeho svět / Stolárová, Lenka Jezdecká socha Učitele národů / Vlnas, Vít, 1962-