Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/239990/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Čiháková, Jarmila, 1954- Sklep hrázděného domu 14. století v Nerudově ulici č. p. 211 na Malé Straně / Čiháková, Jarmila, 1954- Malá Strana v raném středověku : stav výzkumu a rekapitulace poznání / Čiháková, Jarmila, 1954- Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze / Čiháková, Jarmila, 1954- Zpráva o ... čem? / Čiháková, Jarmila, 1954- Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky / Čiháková, Jarmila, 1954- Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středověkých rotund / Čiháková, Jarmila, 1954- Průvodce pražskou archeologií : památky známé, neznámé i skryté / Boháčová, Ivana, 1954-