Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/266004/rss?lang=SK&page=1&s=-26&sd=ASC&ticketId=-8 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Martinec, Radek, Ing. Optické propojení MěÚ - Policie ČR Pacov Martinec, Radek, Ing.