Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/278931/rss Vyhledávání podle autority: Chronologická hesla = 17. století Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století / Michlovská, Nina Karel Škréta : 1610-1674 : doba a dílo / Škréta, Karel, 1610-1674 Malířství 17. století na Moravě / Togner, Milan, 1938-2011 Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně / Jordánková, Hana, 1955- Naprej! : česká sportovní architektura 1567-2012 / Švácha, Rostislav, 1952- Ostrov italského vkusu : umělecký mecenát Antonia Rambalda, hraběte z Collalto a San Salvatore, mezi Itálií, Vídní a Moravou v první polovině 18. století / Kazlepka, Zdeněk, 1962- Orbis sensualium pictus : výbor v jazyce latinském, českém, německém, anglickém, ruském = Auswahl in lateinischer, tschechischer, deutscher, englisher, russischer Sprache = selection in Latin, Czech, German, English, Russian language = izbrannoje na latinskom, češskom, nemeckom, anglijskom, russkom jazikach / Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651 / Červený, Václav, 1951-2009 Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska / Hojda, Zdeněk, 1953- Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682 / Černín z Chudenic, Heřman Jakub, 1659-1710 Tencalla I : barokní nástěnná malba v českých zemích. Statě o životě a díle ticinských freskařů, o objednavatelích a o umělcích z jejich okruhu / Ciglenečki, Marjeta, 1954- Tencalla II : barokní nástěnná malba v českých zemích. Katalog nástěnných maleb Carpofora a Giacoma Tencally na Moravě a v Čechách / Mádl, Martin, 1967- Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy / Vaňková, Lenka, 1976- Svědectví o ztrátě starého světa : manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna / Marek, Pavel, 1977- Šlechtické sepulkrální památky Lounska / Honys, Vít, 1963- Skutečský trestní soud v 16. - 18. století / Aksler, Libor Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci / Malý, Tomáš, 1978- Eschatologie, vědění a politika : příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu / Urbánek, Vladimír, 1963- Náročné dospívání urozených : kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) / Kubeš, Jiří, 1975- Matyáš Gallas : (1588-1647) : císařský generál a Valdštejnův "dědic" / Rebitsch, Robert, 1968-