Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/30231/rss Vyhledávání podle autority: Místa vydání = Praha Československá fotografie Artem ad vitam : kniha k poctě Ivo Hlobila / Prix, Dalibor, 1961- Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Halada, Jan, 1942- Buquoyské Nové Hrady : počátky krajinných parků v Čechách / Krummholz, Martin, 1974- Umělecké památky Čech / Poche, Emanuel, 1903-1987 Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945 / Hořejš, Miloš, 1976- Plochy a úprava území : 823-1 ; Rekultivace : 823-2 / Zemní práce : 800-1 / Vysočina Viléma Reichmanna : [Fot. publ.] / Reichmann, Vilém, 1908-1991 Gotická nástěnná malba v zemích českých. 1300-1350 / Bartušek, Antonín, 1921-1974 Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870 : prehistorie a protohistorie / Sklenář, Karel, 1938- Loretánské kaple v Čechách a na Moravě / Bukovský, Jan, 1930- Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Burachovič, Stanislav, 1950- Moravští Šternberkové : panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům / Pokluda, Zdeněk, 1946- Krásné mosty České republiky / Mošna, Václav Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2016 / Vavřínek, Karel Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2011 / Vavřínek, Karel Kdo je kdo = Who is who. Architektura / Třeštík, Michael, 1947- Architektura : lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Šefců, Ondřej, 1958- Státní hrad Lipnice - II. stavba. Statické zajištění Těšínský, L. Ing. arch