Search results | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/314614/rss?lang=EN Search by authority: Personal names = Hamouzová, Helena Obnova památek 2017. Střechy historických budov / Krusová, Alena, 1959-