Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/by-authority/53390/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = Jihlava Jihlava náhrobní desky rodiny a Tomáše Unverdorben – rest. záměr Tikal, René Restaurátorský průzkum Pieta z kaple Sedmibolestné Panny Marie 2. dílarie Knorová, Kateřina Restaurátorská zpráva o restaurování nástěnných maleb v prostorách domu na Benešově ulici č. 8 v Jihlavě Rossí, Tomáš Orientační restaurátorský průzkum omítek v přízemí domu Čajkovského 45 v Jihlavě Procházka, Pavel Restaurátorská zpráva o restaurování nástěnných maleb v domě na Brněnské ulici č. 20 v Jihlavě Rossí, Karel Restaurátorský průzkum omítkových vrstev v interieru bývalého jezuitského gymnázia v Hluboké ulici, Jihlava Rossí, Karel RZ o restaurování dřevěného deskového malovaného stropu v domě Havířská 33, Jihlava Rossí, Karel, Rossí, Tomáš Odborné zajištění sond restaurátorského průzkumu v přízemí a prvním patře v Havířské ulici č. 23 v Jihlavě Živný, Jan Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omítkových vrstev domu v Husově ulici č. 12 v Jihlavě Rossí, Karel Restaurátorská zpráva o restaurování maleb na záklopových stropech Husova 10, Jihlava Procházka, Pavel Restaurování a rekonstrukce kamenosochařské výzdoby objektu - Hluboká 1 - Jihlava 2002-2003 Marcin st., Otakar, Marcin ml., Otakar Návrh na restaurování a předběžná cenová nabídka na restaurování kamenosochařských částí domu Husova 12 - Jihlava 2002 Marcin, Otakar Záměr na restaurování stropních konstrukcí objektu Husova 12, Jihlava Homolka, J. Restaurátorská zpráva. Rozšířený průzkum rozsahu historických vrstev výzdoby v prostorech domu č. 12 v Husově ulici v Jihlavě Cibulková, J. Restaurátorská zpráva. Restaurování renesančního portálu, Husova 12 - Jihlava Marcin ml., Otakar Restaurátorská zpráva. Restaurování modelované štukové výzdoby průčelní fasády domu - Husova 12, Jihlava 2003 Marcin ml., Otakar Restaurování žulových částí interiéru, včetně obnovy polychromie objektu - Husova 12 - Jihlava 2003 Marcin, Otakar Restaurátorská zpráva. Restaurování dřevěných stropů a historických omítek v domě č. 12 v Husově ulici v Jihlavě Cibulková, J. Restaurátorská zpráva AB banka Komenského č. 1 Jihlava Marcin ml., Otakar AB banka, Komenského 1, Jihlava. Polychromované dveře Cibulková, Jana