Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=179263&value=Ondr%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1,%20Milada&lang=SK&s=-9474&sd=ASC&page=1&ticketId=-8 Vyhľadávanie podľa položky registra:: Ondráčková, Milada Vír v údolí Svratky Ondráčková, Milada