Wyniki wyszukiwania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=181961&value=Ark%C3%A1dov%C3%A1%20m%C3%ADstnost&lang=PL&pageSize=10 Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Arkádová místnost Dodatek k rest. zprávě o odkryvu a zpevnění vápenných líček v arkádové místnosti č. 203, Komenského 1 v Jihlavě neuveden