Suchergebnisse | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=29391275&value=Oblastn%C3%AD%20galerie%20v%C3%BDtvarn%C3%A9ho%20um%C4%9Bn%C3%AD%20(Zl%C3%ADn,%20%C4%8Cesko)&lang=DE Suchen nach Index-Einheit: Oblastní galerie výtvarného umění (Zlín, Česko) Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně / Kačer, Jaroslav, 1931-