Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=33146701&value=Podborsk%C3%BD,%20Vladim%C3%ADr,%201932-&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Podborský, Vladimír, 1932-