Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=34360954&value=W%C4%99gry%20%5Bo%5D&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Węgry [o]