Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=36364104&value=aristocracy&page=1&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: aristocracy