Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=42487326&value=Oblastn%C3%AD%20galerie%20v%C3%BDtvarn%C3%A9ho%20um%C4%9Bn%C3%AD%20v%20Olomouci%20%5Bo%5D&lang=SK&pageSize=20 Vyhľadávanie podľa položky registra:: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci [o] Moravské lázně v proměnách dvou staletí / Kollmann, Vítězslav