Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=44519229&value=Obnova%20betonov%C3%BDch%20konstrukc%C3%AD%20s%20kulturn%C3%AD%20hodnotou%20(26.%20dubna%202012%20:%20Praha)&s=0&sd=DESC&page=1&ticketId=-8&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou (26. dubna 2012 : Praha) Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou : odborný seminář : 26. dubna 2012 Národní technické muzeum / Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou (26. dubna 2012 : Praha)