Search results | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=47434273&value=Opo%C4%8Dno%20(z%C3%A1mek).%20Z%C3%A1meck%C3%A1%20obraz%C3%A1rna%20%5Bo%5D&pageSize=50&lang=EN Search by index item:: Opočno (zámek). Zámecká obrazárna [o]