Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/index-item/rss?id=48334333&value=Obchodn%C3%AD%20a%20%C5%BEivnostensk%C3%A1%20komora%20(Praha,%20%C4%8Cesko).%20Um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A9%20muzeum%20%5Bo%5D Vyhledávání podle položky rejstříku:: Obchodní a živnostenská komora (Praha, Česko). Uměleckoprůmyslové muzeum [o]