Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/rss?q=%C5%BEeliv Výsledky vyhledávání Želiv obraz Panna Maria Kladská Hamsík, J. Želiv obraz Daniel v jámě lvové Krejča, J. Želiv nástěnné malby v kapitulní síni Říha, J. Želiv obraz sv. Prokop z oltáře sv. Prokopa Krejča, J. Želiv obraz Sv. Jan Nepomucký z oltáře sv. Jana Nepomuckého Hamsík, J. Dokumentace pro vydání závazného stanoviska Státní správy v oblasti památkové péče : Revitalizace klášterních zahrad a nádvoří - premonstrátský klášter - Želiv Vavřín, Mikoláš Klášterní zahrady Želiv : Inventarizace dřevin, orientační dendrochronologický průzkum, sadovnické hodnocení dřevin Vavřín, Mikoláš Rekonstrukce klášterního pivovaru : Želivský klášterní pivovar premonstrátský klášter Želiv Vavřín, Mikoláš Revitalizace klášterních zahrad : Dokumentace k provedení stavby Vavřín, Mikoláš Želiv klášter rozbory, studie Topiarzová, M. Želiv Koberovice, Bělský dvůr Šabatová Želiv léčebna zaměření současného stavu Juráček Želiv zámeček-Trčkův hrad zaměření Otáhalová Želiv klášterní kostel SHP, 2. etapa Somer, J. Želiv č. 114,124 starý stav Příhoda Želiv klášterní kostel SHP,l.all.etapa Zahradník, P. Želiv Trčkův hrad restaurační návrh fasády Svořák Rekonstrukce kotelny, Premonstrátský klášter Želiv : Vytápění Jirucha, Stanislav Želiv RZ Želiv-klášter premonstrátů kostel Narození Panny Marie -restaurování čtyř barokních zpovědnic Urbánek, L. Želiv RZ restaurování čtyř soch a hlavic ze zpovědnic v klášterním kostele narození Panny Marie (Želiv) Bezchleba, Petr