Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/rss?q=jihlav* Výsledky vyhledávání Jihlavský archivní občasník Jihlava náhrobní desky rodiny a Tomáše Unverdorben – rest. záměr Tikal, René Jihlavská radnice/ průzkum 1995 : Dům č. 1 Novák, Antonín Jihlava, Čajkovského č. 34 Merta, David Jihlavské renesanční domy a specifika jejich památkové obnovy : seminář pro odborné pracovníky NPÚ / Tichá, Jana Restaurátorská zpráva o restaurování nástěnných maleb v prostorách domu na Benešově ulici č. 8 v Jihlavě Rossí, Tomáš Restaurátorská zpráva o restaurování nástěnných maleb v domě na Brněnské ulici č. 20 v Jihlavě Rossí, Karel Restaurátorský průzkum omítkových vrstev v interieru bývalého jezuitského gymnázia v Hluboké ulici, Jihlava Rossí, Karel RZ o restaurování dřevěného deskového malovaného stropu v domě Havířská 33, Jihlava Rossí, Karel, Rossí, Tomáš Restaurátorská zpráva o restaurátorském průzkumu omítkových vrstev domu v Husově ulici č. 12 v Jihlavě Rossí, Karel Restaurování a rekonstrukce kamenosochařské výzdoby objektu - Hluboká 1 - Jihlava 2002-2003 Marcin st., Otakar, Marcin ml., Otakar Záměr na restaurování stropních konstrukcí objektu Husova 12, Jihlava Homolka, J. Restaurátorská zpráva. Rozšířený průzkum rozsahu historických vrstev výzdoby v prostorech domu č. 12 v Husově ulici v Jihlavě Cibulková, J. Restaurování žulových částí interiéru, včetně obnovy polychromie objektu - Husova 12 - Jihlava 2003 Marcin, Otakar Restaurátorská zpráva o restaurování nástěnných maleb v interieru domu Lazebnická 17 v Jihlavě Rossí, Karel Jihlava Březinovy sady MÚ Jihlava Jihlava nástěnné malby Trizuljaková, Miroslava Jihlava dům čp. 1623, Husova 12 Husova 12 Penta Jihlava Jihlava Joštova č. 11 : stavebně historický průzkum Sadílek, Jaroslav Jihlava - presbytář kostela sv. Kříže, způsob zasklení oken kostela / Novotná, Dana, 1961-