Výsledky vyhledávání | ÚOP v Telči http://iispp.npu.cz/carmen/library/telc/search/rss?q=pacov* Výsledky vyhledávání Pacov zámek SHP, III.díl : bývalý hrad a posléze karmelitánksý klášter, okres Pelhřimov Ksandr, Karel Pacov zámek SHP II. díl : bývalý hrad a posléze karmelitánský klášter Macek, Petr Pacov - ul.Malovcova, Hronova, Španovského - stavební úpravy : Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby Douša, Pavel Kostel sv. Barbory v Pacově : oprava stropu - statické posouzení Doškář, František Kostel sv. Barbory v Pacově : Oprava krovu Moravec, Pavel Pacov zámek SHP, I.díl : bývalý hrad a posléze karmelitánský klášter, okres Pelhřimov Macek, Petr Pacov výzdoba fasády Špale, V. Pacov výklenková kaplička v ohradí zdi – rest. průzkum Hampl, P. Pacov malby v interiéru – rest. průzkum Hampl, P. Pacov nástěnné malby v interiéru Novotný, J. Pacov gotické okno Kerel, J. Pacov varhany Votava, J. Pacov fasáda – rest. průzkum Špale, V. Pacov chórové lavice Veřtát, V. Pacov hlavní oltář Smetánková, D. Pacov rokoková kazatelna; plastiky na retabulu hlavního oltáře Smetánková, D. Pacov oltářík s lidovou Madonou; oltář sv. Josefa – část výzdoby; hlavní oltář – část sochařské výzdoby Smetánková, D. Pacov 4 ks ozdobných rámů oken oratoře Smetánková, D. Pacov mortuarium Z. J. Myslíka z Hiršova Smetánková, D. Pacov oltářík s Madonou; oltář sv. Josefa; hlavní oltář; kazatelna Smetánková, D.