Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: August 2015

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 31
Celkový počet prístup: 7479

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 31

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 0