Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: November 2016

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 86
Celkový počet prístup: 7480

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 0

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 86