Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Máj 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 89
Celkový počet prístup: 7637

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 0

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 89