Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Skopec, Jaroslav

Citácia: Děčínské vlastivědné zprávy, 1/2008
Citácia: Zpráva o činnosti NPÚ za rok 2007
Citácia: www(Národní památkový ústav), cit. 21. 6. 2019