Skip to main content

Authority detailGeographic Classification Area Code: e-xr---
Relations: České království
Relations: Lužice
Relations: Moravské markrabství
Relations: Opavské knížectví -- dějiny -- 14.-15. století
Relations: Slezská knížectví
Relations: Koruna česká (1348-1918)
Relations: Česká koruna (1348-1918)
Relations: Koruna království českého
Relations: Koruna českého království
Relations: země České koruny
Relations: České království a přidružené země České koruny
Relations: Česko (1348-1918)
Relations: české země
Relations: země české
Status/Administrative unit: správní celek