Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Dějiny staveb : Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ...
Dějiny staveb (konference)
Další původce: Klub Augusta Sedláčka
Další původce: Sdružení pro stavebně historický průzkum
Rozsah: ^^^svazků : ilustrace (některé barevné) ; 30 cm
ISSN: 1803-0777
Nakladatelské údaje: Plzeň : Petr Mikota, [2001]-

Věcné téma: dějiny stavebnictví - Česko
Věcné téma: historické stavby - Česko
Věcné téma: stavebně-historický průzkum - Česko
Věcné téma: památková péče - Česko
Forma/žánr: sborníky konferencí
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2019 1;
2018 1;
2017 1;
2016 1;
2015 1;
2014 1;
2013 1;
2012 1;
2011 1;
2009 1;
2008 1;
2007 1;
2006 1;
2005 1;
2004 1;
2003 1;
2002 1;
2001 1;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Archeologický průzkum vesnic zaniklých z důvodu výstavby vodní nádrže Přísečnice / Váňa, Martin 2015
Velká sýpka hospodářského dvora Velké Horky na Mladoboleslavsku: staré pod pláštěm nového / Rákosníková, Alena, 1988- 2015
Lázně Kyselka : nové poznatky ze stavebního vývoje západočeských lázní / Zeman, Lubomír, 1964- 2009
Zříceniny astronomické observatoře A. M. Davida na Branišovském vrchu v Toužimi / Schierl, Jiří 2009
Skryté pasy - pročpak asi? / Stránská-Vařeková, Zuzana, 1984- 2015
Plzeňské opevnění v písemných pramenech ze 17. století : "nynější pak ruina velmi škodlivá městu jest" : Kodera, Pavel, 1974- 2004
Analýza stratigrafických vztahů jako metoda výzkumu / Široký, Radek, 1972- 2004
Věž kostela sv. Petra a Pavla v Řevničově / Volfová, Eva, 1955- 2015
Výsledky výskumu južného úseku opevnenia mesta Trenčín / Bóna, Martin, 1968- 2009
Kostel Všech svatých v Horšově - románský vchod na tribunu / Anderle, Jan, 1956- 2004
Brána v "Plášti" na hradě Zvíkově / Varhaník, Jiří, 1954- 2015
Nové letopočty v dějinách hradů Plzeňského kraje : příspěvek k dendrochronologickému datování a stavebnímu rozboru zdiva hradních zřícenin / Procházka, Zdeněk 2004
Příspěvek k dalšímu poznání stavebního vývoje hradu Lukova / Vrla, Radim, 1961- 2015
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina : architektonicko-historický výskum krovov / Suchý, Ľubor, 1965- 2009
Raději jsa prospěšný obývat pustiny... : dějiny fary čp. 5 v Křeči / Novotná, Dana, 1961- 2015
Zábradlí padacího mostu / Varhaník, Jiří, 1954- 2015
Zaniklá ves Bažantov na Tachovsku : nedestruktivní průzkum usedlosti čp. 7 / Funk, Lukáš, 1982- 2007
K podobě, funkční struktuře a původu románského donjonu hradu Přimda / Sokol, Petr, 1973- 2014
Starý černínský zámek v Chudenicích - nové nálezové situace při obnově západního křídla a bývalé bašty / Tuma, David, 1983- 2015
Mosty v 17. století ve Městě Touškově ve světle purkmistrovských účtů / Chmelíř, Václav, 1977- 2015
Stavba mlýna v Dobřívě roku 1725 / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2014
Příspěvek k vývoji kostela sv. Mikuláše v Šitboři / Hanzlíková, Hana, 1947- 2007
Geometrická kvalita fotografických snímků a její vliv na přesnost fotoplánů / Hodač, Jindřich, 1971- 2014
Dvě poznámky k funkční výbavě historických pecí a kamen / Škabrada, Jiří, 1946- 2015
Tajemství Lomikarovy hrobky v Klenčí pod Čerchovem / Procházka, Zdeněk, 1954- 2015
Arnoštova leštírna u Lesné : výsledky terénního a archivního výzkumu 2013 / Procházka, Zdeněk, 1954- 2014
Objekt čp. 91 na sušickém Horním Předměstí - příklad mizející předměstské zástavby / Tuma, David, 1983- 2014
Bývalý kanovnický dům Petrov č. 4 v Brně / Borský, Pavel, 1964- 2015
Pradla / Mikota, Petr, 1954- 2014
Petrské návrší v Brně - poznámky k vývoji zástavby / Borský, Pavel, 1964- 2006
Archeologický výzkum mostu v Kaznějově / Čechura, Martin, 1977- 2014
Soubor dymníkových kuchyní domu čp. 72 : příklad úředního a panského domu v horním městě s nezbytným provozním zázemím / Zeman, Lubomír, 1964- 2014
Počátky a rozvoj vědeckého výzkumu historických krovů na evropské půdě / Bláha, Jiří, 1970- 2004
Zámek Týnec u Klatov - stavební vývoj čestného dvora / Hůrková, Jindra, 1967- 2007
Neznámá ikonografie zámku Bělá / Kodera, Pavel, 1974- 2007
Václav Klein jako průkopník metody stavebně-historického průzkumu / Anderle, Jan, 1956- 2015
Knínice u Boskovic čp. 34 - venkovská usedlost z počátku 18. století a její stavební vývoj / Pokorný, Jiří, 1957- 2009
Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Kostelci / Procházka, Zdeněk, 1954- 2007
Jagrhaus ve Lhotě pod Radčem / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2015
Klasicistní lázeňské domy v západočeských lázních / Zeman, Lubomír, 1964- 2007
Hranice plaského klášterství za opata Evžena Tyttla (1699-1738) a dokumentace jejich reliktů v krajině / Kratochvílová, Alžběta, 1983- 2007
Románská kaple na hradě Horšovský Týn / Anderle, Jan, 1956- 2007
Co skrývá nádvoří kroměřížského zámku? / Štětina, Jan, 1956- 2009
Odkaz staveb zaniklých po roce 1945 v Pořejově na Tachovsku na příkladu čp. 7 / Balý, Radek 2007
Kostel sv. Jiljí v Libyni u Lubence / Skopec, Jaroslav 2015
Zamyšlení nad vývojem jádra hradu Švihova / Novobilský, Milan, 1961- 2007
Zaniklý Mášův mlýn : příspěvek k poznání novověkých vodních mlýnů na Tachovsku / Galusová, Lucie, 1981- 2007
Asociace recentní archeologie z. s. : kdo jsme a kam směřujeme / Galusová, Lucie, 1981- 2015
Mlýny na Hamerském potoce / Galusová, Lucie, 1981- 2011
Městský hrad, sídelní okrsek v Ostrově / Zeman, Lubomír, 1964- 2015
Hloubkový stavebně historický průzkum pro potřeby památkové péče / Jesenský, Vít, 1963- 2001
Fasády hradu Liebenstein / Karel, Tomáš, 1965- 2015
Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých turistů / Krčmář, Luděk, 1972- 2001
Úvaha o některých komunikačních schématech hradu Rabí / Novobilský, Milan, 1961- 2001
Věž kostela sv. Anny v Holešově / Štětina, Jan, 1977- 2015
Jihomoravské opevněné kostely na přelomu 15. a 16. století / Běhalová, Dana 2015
Poznámka k průzkumům a dokumentaci historických krovů / Sommer, Jan, 1955- 2001
Archeologie žijící vesnice : poznámky ke stavu a možnostem výzkumu vesnického domu v roce 2015 / Kolařík, Václav, 1978- 2015
Utajený tvůrce vrcholně barokní podoby zámecké zahrady v Ostrově nad Ohří / Zeman, Lubomír, 1964- 2001
Klášter Zákupy - doplnění stavebně-historického průzkumu kuchyňského křídla / Stočes, Martin 2015
Rozměry cihlářských výrobků / Ebel, Martin, 1960- 2001
Archeologický výzkum kostela sv. Jana Křtitele v Ostrovci / Čechura, Martin, 1977- 2011
Opevnění Plzně v nálezech z poslední doby / Anderle, Jan, 1956- 2001
Skalní hrady francouzsko-německého pomezí / Fišera, Zdeněk, 1954- 2001
Rejstřík sborníku Dějiny staveb 2000 - 2014 / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2014
Roubené patrové sýpky severního Plzeňska / Foud, Karel, 1966- 2001
Halbmayrův dům čp. 32 : příspěvek ke stavebním dějinám Mariánských Lázní / Krček, Jakub, 1985- 2015
Nové poznatky o stavebním vývoji zámku Preitenstein / Štěpánek, Jan 2011
Archeologie žijící vesnice : poznámky ke stavu a možnostem výzkumu vesnického domu v roce 2015 / Kolařík, Václav, 1978- 2015
Církevní komplex ve Vejprnicích : shrnutí poznatků o kostele a faře se zaměřením na farní hospodářský objekt / Cikán, Martin 2015
Dům zvaný "klášter" čp. 117 v Rokycanech / Karel, Tomáš, 1965- 2001
Plzeňské mýtnice / Hajšman, Jan, 1970- 2015
Příspěvek k románské podobě kostela sv. Mikuláše v Boči / Kratochvílová, Alžběta, 1983- 2015
Starý panský pivovar aneb známé i neznámé osudy domu čp. 2 v Merklíně / Novobilská, Šárka 2006
Číslování domů / Ebel, Martin, 1960- 2005
Měla Plzeň stínadla? : interpretace dosud neznámé městské stavby / Sokol, Petr, 1973- 2010
Výsledky výzkumu kostela sv. Jiří v Přimdě / Kamenická, Eva, 1951- 2010
Tvrz Hrádek v Lišicích / Hajšman, Jan, 1970- 2010
Krypta kostela Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou / Čechura, Martin, 1977- 2010
Velké lázeňské domy typu "Kurhaus" v západočeských lázních / Zeman, Lubomír, 1964- 2010
Projekt dřevěné tvrze z českobudějovického archivu / Škabrada, Jiří, 1946- 2005
Stavební vývoj domu čp. 15 v Lukách v kontextu roubených vesnických staveb v Podbezdězí / Kolka, Miroslav, 1976- 2015
Kaple a kapličky v okresu Domažlice : vyhodnocení 161 dosud existujících objektů / Procházka, Zdeněk, 1954- 2006
Gotická věž tvrze na zámku Kaceřově / Novobilský, Milan, 1961- 2006
Kostel sv. Jiří v Lučině (Grafenriedu) - výzkum 2011 / Procházka, Zdeněk, 1954- 2013
Pozdně barokní fara v Chudenicích / Tuma, David, 1983- 2013
Přesnost fotoplánu - vliv zkreslení snímku a vliv vlícovacího podkladu / Hodač, Jindřich, 1971- 2013
Trezory v hradní věži : k stavebním dějinám strakonického hradu / Varhaník, Jiří, 1954- 2013
Kostely na Vrabině-Křížovém vrchu u Chotěšova / Gersdorfová, Zlata, 1987- 2013
Prostorové metody pro stavební dokumentaci historických staveb / Dolanský, Tomáš, 1975- 2013
Zánik a znovuzrození kostela sv. Prokopa v Prášilech ve světle historického a archeologického výzkumu / Čechura, Martin, 1977- 2013
Švamberk a Třebel, dvě neznámá vyobrazení západočeských hradů z roku 1786 / Procházka, Zdeněk, 1954- 2010
Habitatio besuchknechta ve Strašicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2013
K soudobým dějinám Karlova mostu / Varhaník, Jiří, 1954- 2010
Předpecní jámy / Škabrada, Jiří, 1946- 2013
Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově ve světle nových poznatků / Zeman, Lubomír, 1964- 2006
Národní dům v Karlových Varech s varietním sálem - výjimečná realizace ateliéru Fellner a Helmer / Linhartová, Dana, 1976- 2013
Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni / Krčmář, Luděk, 1972- 2013
Co na sebe prozradila chalupa č. 29 ve Strašíně? / Novák, Jiří 2013
Pozdně středověké kostelní věže na Kutnohorsku / Kibic, Karel, 1973- 2013
Tvorba detailních digitálních 3D modelů na podkladě fotografických snímků / Hodač, Jindřich, 1971- 2013
Stavební proměny kostela sv. Gotharda v Brozanech nad Ohří do pozdně gotické přestavby / Skopec, Jaroslav 2006
Kostel sv. Máří Magdalény v Lužanech : proces plánování, schvalování a výstavby kostela na sklonku 18. století a jeho další osudy / Nová, Eliška, 1977- 2013
Archeologický výzkum zaniklého kostela sv. Wolfganga v Chudenicích / Čechura, Martin, 1977- 2013
Kostel v Záboří nad Labem : jedno a půl století výzkumu / Hauserová, Milena, 1954- 2013
Grotta - lázeň v zámecké zahradě ve Valči / Karel, Tomáš, 1965- 2013
Barokní štolový systém konventu a prelatury premonstrátské kanonie v Teplé / Široký, Radek, 1972- 2013
Zhodnocení historizujících etap přestavby zámku Žinkovy / Linhartová, Dana, 1976- 2013
Tesařská zápisná kniha Jana Čiháka / Václavík, František R., 1975- 2006
K podobě vertikální komunikace v románských kostelích / Varhaník, Jiří, 1954- 2013
Lovecké panské sídlo Otěšín-Sedlečko u Nalžovských Hor / Tuma, David, 1983- 2013
Chórová věž na dřevěném roštu : k stavebním dějinám hradu ve Strakonicích / Varhaník, Jiří, 1954- 2006
Stavební výkony při kostele sv. Jiří v Plzni-Doubravce ve druhé polovině 18. století / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2013
Věž kostela Panny Marie v Seči / Karel, Tomáš, 1965- 2006
Vstupní věž hradu Křídlo a středověké padací mosty kolébkové konstrukce / Vrla, Radim, 1961- 2006
Historie a stavební vývoj areálu Plzeňských městských dopravních podniků v Cukrovarské ulici v Plzni / Domanický, Pavel, 1969- 2006
Stavba špitálu v Kralovicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2006
Dům čp. 54 ve Velenovech na Klatovsku / Balý, Radek 2009
Přestavba kostela sv. Jiří v Plzni v letech 1912-1914 ve svědectví dokumentů a fotografií / Hajšman, Jan, 1970- 2009
Koexistence klasicizujícího a dynamického principu barokního na jedné stavbě a v jednom prostoru architekta J.B. Santiniho / Pavlík, Milan, 1930- 2009
Zaniklý kostel Všech svatých v Hněvnicích / Čechura, Martin, 1977- 2006
Dům čp. 31 v Křivoklátě - Amalíně, zvaný Laubovna / Hanzlíková, Markéta 2006
Středověké neomítané interiéry / Varhaník, Jiří, 1954- 2009
Domy s vysokými síněmi / Hauserová, Milena, 1954- 2001
Poznámky k vývoji žinkovských hradů / Aubrechtová, Alena 2013
Počátky a proměny feudálního sídla ve Vrchotových Janovicích / Kašička, František, 1935- 2006
Bývalá radnice čp. 35 v Toužimi : pozůstatek historické konstrukce bednění klenby sklepa / Schierl, Jiří 2006
Bývalý život dnešnich sakristií kostelů v Nezdicích a Blížejově / Anderle, Jan, 1956- 2013
Meze a možnosti místopisného studia a jeho využití v archeologii a stavební historii. Problémy interpretace historických textů : zkušenosti ze studia knih novoměstské kanceláře pro období 15.-17. století / Samojská, Kateřina, 1970- 2006
Krušnohorská architektura a urbanismus / Volf, Martin, 1982- 2016
Stabilní katastr a jeho využití pro dějiny staveb / Ebel, Martin, 1960- 2004
Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu Brníčko / Vrla, Radim, 1961- 2007
Morové rány na tělech měst / Novotná, Dana, 1961- 2016
Působení architekta Jiřího Krohy v Mladé Boleslavi a nejbližším okolí / Linhartová, Dana, 1976- 2016
Špitální kostel sv. Antonína Paduánského v Domažlicích / Procházka, Zdeněk, 1954- 2016
Mezi "bambulkou" a Elegantem - kování typu Piškot : Autentické názvy typů dveřního a okenního kování z 1. poloviny 20. století / Škabrada, Jiří, 1946- 2013
Webové mapové služby a jejich publikování v odborné literatuře / Poloprutský, Zdeněk 2016
Gotický portál sýpky v Oplotech / Peksa, Vojtěch, 1991- 2013
Nález mincí v nároží roubené chalupy v Krouně čp. 193 / Stejskal, David 2013
Plzeňská "spravedlnost" / Sokol, Petr, 1973- 2009
Engelmühle a Rosenmühle - osudy dvou mlýnů z Českého lesa / Procházka, Zdeněk, 1954- 2009
K otázce původu konstrukce hlavního krovu lodi kostela sv. Bartoloměje v Plzni / Anderle, Jan, 1956- 2009
Průzkum a dokumentace zanikající zámecké zahrady a parku v Defurových Lažanech / Fiřtová, Barbora, 1987- 2016
Vchynicko-Tetovský plavební kanál a režim vedení vody pro vodní elektrárnu Vydra na Čeňkově pile / Hanzlíková, Hana, 1947- 2009
"Provizorní" palác hradu Švihova : stavebně-historická etuda pro jednu zeď / Karel, Tomáš, 1965- 2016
Letiny - zámek, který zámkem nikdy nebyl : nový pohled na vývoj letinských lázní / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2016
Úloha štítové zdi v opevnění středověkého hradu / Varhaník, Jiří, 1954- 2016
Třebonín : Poznatky k principům etapizace románské věže venkovského kostela / Falta, Milan, 1982- 2013
Co prozradí mořská panna: pozdně středověká graffiti jako svědek zaniklé nápisové výzdoby hradu Bečova / Malivánková Wasková, Marie, 1979- 2016
Pozůstatky pozdně gotického průčelí východního paláce hradu v Kvasicích / Štětina, Jan, 1956- 2007
Příspěvek k lokalizaci tvz. Dolní brány v Chrudimi : archeologický výzkum Široké ulici v roce 2006 / Musil, Jan, 1979- 2007
Vřídlovec jako specifický stavební materiál / Zeman, Lubomír, 1964- 2013
Nové německé divadlo aneb pohnuté osudy jednoho divadelního domu / Gersdorfová, Zlata, 1987- 2014
Principy proměny vytápěcích systémů v průběhu 19. století / Škabrada, Jiří, 1946- 2001
Problémy založení a stavebního vývoje domu čp. 126 v Hradci Králové / Bláha, Radek, 1976- 2007
Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Kurovicích v 15. století / Štětina, Jan, 1956- 2013
Vestavěné psí kotce v lidové architektuře Toužimska a Chebska / Zeman, Lubomír, 1964- 2007
K severnímu bočnímu portálu a tzv. královským sedilím chrámu Matky Boží před Týnem / Peroutková, Jana 2013
Roubený dům východních Krkonoš / Wondráček, Lukáš, 1979- 2007
Tvrziště Dobříkov / Cejpová, Miroslava, 1961- 2005
Co mají společného Brtnice a Jičín / Novotná, Dana, 1961- 2014
Střelské Hoštice - středověká a renesanční podoba feudálního sídla / Kašička, František, 1935- 2005
Zřícenina na Babě - pozůstatky barokního letohrádku / Hájek, Václav, 1974 srp. 9.- 2013
Středověké jádro zámku v Merklíně / Plecitá, Šárka 2005
Panin dvůr (Frauenhof) u Bělé pod Bezdězem - roubený vrchnostenský dům / Svobodová, Jana 2013
Starší fáze vnějšího opevnění hradu Rabí / Varhaník, Jiří, 1954- 2005
Kostel sv. Jakuba Většího v Srbči / Volfová, Eva, 1955- 2014
Tvrz Rotenhof v Markvarticích na Děčínsku / Rybánský, Josef 2007
Velká věž náchodského zámku / Slavík, Jiří, 1965- 2013
Pařížov : Konstrukční principy při výstavbě románské věže kostela sv. Máří Magdaleny / Falta, Milan, 1982- 2013
Stavebně historický průzkum v současné praxi památkové péče / Varhaník, Jiří, 1954- 2004
Ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují / Buroň, Miloš, 1979- 2013
Hrad Mladějov / Cejpová, Miroslava, 1961- 2007
Stavební vývoj domů Masarykovo náměstí č. 15 a 16 v Jihlavě : Předběžná zpráva o stavebně-historickém průzkumu / Merta, David, 1967- 2013
Bečov nad Teplou, horní hrad : epigrafika a její přínos k poznání stavebního vývoje / Malivánková Wasková, Marie, 1979- 2007
Sýpka a sladovna hospodářského dvora ve Starém Kníně : Nové poznatky o stavebním vývoji a proměnách využití / Rákosníková, Alena, 1988- 2013
Vrapice - šlechtické sídlo a sakrální stavba / Procházka, Milan, 1984- 2007
Arkádové nádvoří hradu Orlíka nad Vltavou / Varhaník, Jiří, 1954- 2014
Ještě jednou ke kostelu v Záboří nad Labem / Kibic, Karel, 1973- 2013
Gotická brána u kostela sv. Markéty v klášteře Zlatá Koruna / Hansová, Jarmila, 1974- 2007
Ke gotické podobě kostela ve Štěpánovicích / Varhaník, Jiří, 1954- 2007
Zásahy do měst vyvolané změnami zákonů v 19. století / Novotná, Daniela 2005
K aktuálnímu poznání barokní podoby fary čp. 37 v Bosni / Chmel, Filip, 1984- 2013
Identifikace vyměřovacích soustav vrcholně středověkých vesnic na Rakovnicku / Pešková, Zuzana, 1980- 2005
Kaspar Kautzner, Karl Gschier a Adam Kirschneck - projektanti vesnických staveb na Chebsku na počátku 19. století / Škabrada, Jiří, 1946- 2013
Krovy zámku v Bechyni / Navrátilová, Michala 2005
Historické krovy Liptova / Ďurian, Karol 2013
"Distributa super laborem castri..." : k interpretaci novohradských purkrabských účtů Jana Zúbka ze Samosol / Gersdorfová, Vlasta 2013
Svědectví nástěnné malby v kapli na hradě Švihově : úvaha o její vypovídací možnosti / Novobilský, Milan, 1961- 2005
Franz Paume, Philipp Ehrlich a Philipp Peche - tvůrci lidových staveb v Novém Boru / Škabrada, Jiří, 1946- 2007
Engelsberk - nové poznatky o stavebním vývoji hradu / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2005
Příběh domu usedlosti čp. 22 v Lezníku u Poličky / Škabrada, Jiří, 1946- 2014
Nástin vývoje zastřešení Vladislavského sálu od požáru Pražského hradu v roce 1541 / Kyncl, Tomáš, 1972- 2007
Ke stavebnímu vývoji západního křídla konventu bývalého minoritského kláštera ve Stříbře / Hanzlíková, Hana, 1947- 2005
Vyměřovací soustavy některých zaniklých středověkých vesnic / / Škabrada, Jiří, 1946- 2007
Očihov : Sídelně historické souvislosti kostela sv. Martina / Peksa, Vojtěch, 1991- 2014
Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech / Karel, Tomáš, 1965- 2007
Salinita, vlhkost a mikroflóra Karlova mostu v Praze po povodni v roce 2002 / Wasserbauer, Richard, 1936- 2007
Stavební vývoj domu Kobližná 4 v Brně před výstavbou "Schrattenbachova paláce" v 18. století / Merta, David, 1967- 2005
Archeologický výzkum vodního mlýna Touchořiny čp. 40 / Galusová, Lucie, 1981- 2013
Průzkum Karlova mostu : vliv vlhkosti na konstrukci mostu / Burgetová, Eva, 1956- 2007
Zámeček v Hracholuskách u Plzně / Kasl, Filip 2005
Objev starší fáze raně gotického sklepa v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Konkurs na Zemské stavební ředitelství roku 1806 aneb co musel stavitel umět / Ebel, Martin, 1960- 2006
K podobě některých stropních konstrukcí v 19. století / Žižka, Jan, 1954- 2005
Bylo v Dřenici panské sídlo? : možnosti interpretace jedné fortifikace / Karel, Tomáš, 1965- 2006
Jihozápadní část středověkého opevnění Hradce Králové : Od fortifikace k administrativě a rekreaci / Bláha, Radek, 1976- 2013
Předběžné výsledky průzkumu objektu s pozůstatky jižní vstupní věže hradu Lukova / Vrla, Radim, 1961- 2009
Konstrukční a technologické aspekty středověkého mostu v Roudnici nad Labem v porovnání s Juditiným a Karlovým mostem v Praze a kamenným mostem v Písku / Cihla, Michal, 1969- 2006
Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském / Rykl, Michael, 1967- 2005
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Brníčko / Vrla, Radim, 1961- 2013
Nový Dvůr : historické záchody bývalého hospodářského dvoru / Soukup, Jan, 1946- 2005
Význam městských účtů pro poznání stavebních dějin města Náchoda v letech 1550-1670 / Čížek, Jan, 1964- 2005
Rašelinový pavilón. Provozní zázemí Císařských lázní v Karlových Varech : Jeho smysl, význam, hodnota / Zeman, Lubomír, 1964- 2013
Horní Nové město pražské - postupná proměna ze čtvrti řemeslnické na čtvrť rezidenční na přelomu 16. a 17. století / Samojská, Kateřina, 1970- 2005
Domy s hrázděnými konstrukcemi v městech severozápadních Čech / Zeman, Lubomír, 1964- 2005
Operativní průzkum Starého zámku čp. 92 v Chocenicích / Aubrechtová, Alena 2011
Čelákovice : Konstrukční principy výstavby a mladší transformace kostela Nanebevzetí Panny Marie / Falta, Milan, 1982- 2013
Vodní tvrz v Jeseníku a farní kostel ve Zlatých Horách - přínos průzkumů krovových konstrukcí pro stavební osvětlení vývoje historických objektů : Z průzkumu terénního památkáře / Pulkrtová, Eva 2013
Mauzoleum rodiny Schrollů na Hradeckém kopci u Srdova / Nový, Miroslav, 1977- 2014
Císařský dvůr v Unhošti : Poznatky získané průzkumem před a v průběhu demolice / Volfová, Eva, 1955- 2013
Průzkum sklepů zámku v Kroměříži / Štětina, Jan, 1956- 2014
Dům čp. 356 v Žatci - bývalá renesanční sladovna / Nový, Miroslav, 1977- 2013
Zámek ve Zlíně - nové poznatky o jeho vývoji / Vrla, Radim, 1961- 2014
Hrad v Hradci Králové / Slavík, Jiří, 1965- 2014
Goethova vyhlídka Karlovy Vary a její areál / Hanzlíková, Hana, 1947- 2014
Okno v dvorním průčelí severního paláce hradu Šaumburku / Štětina, Jan, 1956- 2009
Bývalá rychta v Sebranicích čp. 36 / Kolařík, Václav, 1978- 2014
Středověká věž kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově / Šabatová, Lenka, 1974- 2009
Západní věž kostela sv. Jiří v Horním Slavkově a související části stavby / Hanzlíková, Hana, 1947- 2006
Dostavte zámek ve Chvatěrubech aneb pokračování výzkumu nedokončeného barokního zámku / Hodač, Jindřich, 1971- 2014
Zakladatelé: Ohlédnutí k počátkům stavebněhistorického zkoumání v českých zemích / Hauserová, Milena, 1954- 2001
Pozdně románský kostel někdy sv. Jana Buriana na hradě ve Velkém Boru / Anderle, Jan, 1956- 2004
Rakovník čp. 59 - dům na předměstí / Volfová, Eva, 1955- 2005
Technické řešení konstrukce přístupového mostu zámku Hradiště v Blovicích / Hanzlíková, Hana, 1947- 2011
Usedlost čp. 67 v Plzni na Vinicích / Anderle, Jakub 2011
Městské opevnění v Sobotce / Fišera, Zdeněk, 1954- 2005
Kostel sv. Apolonie v Málkově u Přimdy / Čechura, Martin, 1977- 2011
Identifikace panských sídel : konfrontace archivních map a terénu na příkladu z Karlovarského kraje / Karel, Tomáš, 1965- 2011
Opevněná lokalita u hradu Lichnice / Fišera, Zdeněk, 1954- 2005
Nejmladší bergfrit ve střední Evropě / Procházka, Zdeněk, 1954- 2011
Nové poznatky k vývoji hradu Seeberg / Karel, Tomáš, 1965- 2005
Metody dokumentace historických krovů / Pazdera, Josef 2005
Schodišťové a skalní vstupy do hradů / Fišera, Zdeněk, 1954- 2004
PhotoPa - databáze památek České republiky / Preisler, Jiří 2005
Geodetické zaměření hradu Skály a nové poznatky i hypotézy o hradním komplexu / Novobilský, Milan, 1961- 2004
Informace o obnově historického mostu přes řeku Mži ve Stříbře / Hanzlíková, Hana, 1947- 2004
Těžba hlíny pro stavební účely na náměstí v Úterý / Schneiderwinklová, Pavlína 2005
Tvorba spárořezu a prostorového modelu věže hradu Kost / Svatuška, Štěpán 2005
3D skenování : nové metody při dokumentaci v památkové péči / Pavelka, Karel, 1962- 2005
Stavební typologie barokního pivovaru s přihlédnutím k zámeckému pivovaru ve Zdibech / Anderle, Jan, 1956- 2005
Příspěvek ke stavebním dějinám zámku v Kroměříži / Janál, Jiří, 1975- 2006
Analýza geometrie gotických staveb geodetickými metodami / Zifčák, Lukáš 2005
Příspěvek k technologickému průzkumu historických dřevěných konstrukcí / Drdácký, Miloš, 1945- 2007
Průzkumné měřické práce pro dokumentaci Karlova mostu / Němcová, Veronika 2005
Příspěvek k řešení sanace vlhkého zdiva kostela sv. Jiljí v Milevsku / Matějček, Robert 2009
Zaniklý "hrad" Blatník / Cejpová, Miroslava, 1961- 2009
Nálezy z kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích / Augustinková, Lucie, 1974- 2009
Dochované středověké konstrukce městského hradu v Třeboni / Kašička, František, 1935- 2009
Brněnské domy s věží / Merta, David, 1967- 2007
Stavebně historický průzkum v kontextu dějin staveb / Macek, Petr, 1954- 2004
Příspěvek ke stavebnímu vývoji jižní budovy zámku v Poběžovicích / Hanzlíková, Hana, 1947- 2004
Vrchnostenský dvůr Harrach-Hof ve Veselém na Děčínsku / Rybánský, Josef 2009
Bývalá škola čp. 7 v Rožmberku nad Vltavou / Hansová, Jarmila, 1974- 2009
Týnec nad Labem - dva životy jedné tvrze / Rykl, Michael, 1967- 2009
Johann Benesch a zednická rodina Mayerů - tvůrci lidových staveb na panství Malá Skála / Ebel, Martin, 1960- 2009
Mlýn s horizontálním větrným kolem na předměstí Nového Strašecí / Funk, Lukáš, 1982- 2009
Hrad u Plesné zvaný Neuhaus : zamyšlení nad jeho místem v dějinách Chebska / Karel, Tomáš, 1965- 2009
Nízký zámek (dolní hrad) v Plumlově v rámci liechtenštejnských fortifikačních aktivit / Plaček, Miroslav, 1943- 2015
Záchranné archeologické výzkumy v kostele sv. Josefa při kapucínském klášteře v Chrudimi v letech 2007 - 2008 / Musil, Jan, 1979- 2009
Raně gotické venkovské kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory / Kibic, Karel, 1973- 2009
Historické krovy v jižní části Českomoravské vrchoviny / Bláha, Jiří, 1970- 2005
Rychmburk - stavební vývoj válcové věže / Slavík, Jiří, 1965- 2009
Ohrožený areál lesoparku Prašivice u Nalžovských Hor / Tuma, David, 1983- 2011
Brtnice - dům čp. 259 / Novotná, Dana, 1961-
Drobnosti z památkové praxe na Zlínsku : hrad Lukov, hrad Starý Světlov, dům č.p. 7 ve Valašských Kloboukách/ Vrla, Radim, 1961- 2002
Dům pánů z Kunštátu v Brně / Eliáš, Jan O.
Hrad Blansko a jeho stavební vývoj / Štětina, Jan, 1956- 2001
Hrad Boskovice kolem roku 1400 / Štětina, Jan, 1956- 2004
K počátkům měšťanské zděné architektury v Brně / Merta, David, 1967-
Ke stavebnímu vývoji zámku v Černé Hoře do konce 16. století / Plaček, Miroslav, 1943- 2007
Komplexní nedestruktivní průzkum pozdně gotického dřevěného portálu v Hodinové věži na hradě Pernštejně / Bláha, Jiří, 1970-
Měšťanský dům středověkého Brna: Informace o průběhu a výsledcích grantového projektu / Merta, David, 1967-
Nové poznatky k technice štukové výzdoby lidové architektury na příkladech z Vysočiny / Minář, Ivan, 1977- 2010
Proměny domovního bloku Velký špalíček v Brně / Merta, David, 1967- 2002
Tvrz a zámek v Krhově / Plaček, Miroslav, 1943-
Výsledky výzkumu zámku ve Zlíně / Kohoutek, Jiří, 1952-2007
Ionizující záření při studiu stavebních památek / Čechák, Tomáš 2001
Barokní přestavba kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou / Honys, Vít 2001
Co vzala voda. Dokumentace průzkumu staveb v zátopové oblasti vodního díla Orlík / Kodera, Pavel 2001
Dokumentace a stavebně historická analýza kostela sv. Kříže v České Lípě / Panáček, Michal 2001
Areál zámku v Toužimi - nové informace o stavebně historickém vývoji / Schierl, Jiří 2001
K možnostem datování fortifikační architektury / Varhaník, Jiří 2001
Život a dílo pražského tesaře Michaela Ranka / Bláha, Jiří 2003
Hrad Strádov / Cejpová, Miroslava 2003
Kostel sv. Ducha ve Všerubech / Čechura, Martin 2003
Ke stavební podobě středověkých strážnic / Fišera, Zdeněk 2003
Dům čp. 150 - 151 na Starém Městě pražském / Hauserová, Milena 2003
Dva poslední povrchové stavebně historické průzkumy na pražském Vyšehradě z let 1997 a 2001 / Kašička, František 2003
Hrad a zámek Hauenštejn / Úlovec, Jiří 2003
Problematika dokumentace historických krovů / Panáček, Michal 2003
Historie a stavební vývoj kostela sv. Jiří v Koutě na Šumavě / Procházka, Zdeněk 2003
Kostelík u Ježíška v Plzni / Soukup, Jan 2003
Hospodářská budova dvora v Praze - Petrovicích. Příspěvek k podobě konstrukcí v 19. stol / Žižka, Jan 2003
Biskupský dvůr na Poříčí. Nové poznatky archivního průzkumu / Hanzlíková, Kateřina 2004
Čábuze - inventarizace lidových staveb / Treybalová, Helena 2004
Hrad na Blešenském vrchu / Fišera, Zdeněk 2004
Dědibaby, sýpka usedlosti čp. 4 / Pešta, Jan 2004
Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze / Škabrada, Jiří 2004
Hrad Žumberk / Cejpová, Miroslava 2004
Hrad Slovenská Ąupča a jeho stavebno historický vývoj / Gojdič, Ivan 2004
Feudální sídlo ve Vlachově Březí a jeho stavební proměny / Kašička, František 2004
Archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše pod Krudumem v roce 2003 / Klsák, Jiří 2004
Archeologický výzkum kostela sv. Jiří v Horním Slavkově / Jirát, Tomáš 2004
Stavby, které nezanechávají stopy / Novotná, Dana, 1961- 2013
Nástěnná malba průčelí domu čp. 35 v Nedvědici a její historický a konfesijní kontext / Vácha, Zdeněk, 1958- 2013
Barokní krov mansardové střechy fary v Konici / Belšík, Ondřej, 1976- 2013
Nová zjištění z tvrze v Kurovicích : stavební vývoj sídla do pozdně gotické přestavby / Štětina, Jan, 1956- 2013
Zánik a nové využití fortifikace zámku v Mikulově / Novotná, Dana, 1961- 2013
Nové poznatky o stavební podobě kroměřížského hradu na konci středověku / Vrla, Radim, 1961- 2013
Kostel sv. Jiljí v Našiměřicích : nové poznatky ke stavebnímu vývoji / Dohnalová, Petra, 1970- 2013
Srovnání nesrovnatelného : Vila Petschek versus vila Tugendhat čili architekt pod diktátem stavebníka versus stavebník pod diktátem architekta / Ebel, Martin, 1960- 2013
Kostely s dominantní západní věží na severovýchodě Slánska na příkladu kostela sv. Václava v Kmetiněvsi / Volfová, Eva, 1955- 2013
Kostel svatého Jiří v Lučině (Grafenriedu)- výzkum 2011 / Procházka, Zdeněk, 1954- 2013
Synagoga v Budyni nad Ohří / Nový, Miroslav, 1977- 2013
Kostel a jeho patroni : Dvě kapitoly ze stavebních dějin rotundy Narození Panny Marie v Holubicích / Hauserová, Milena, 1954- 2016
Nástěnné malby v podvěží kostela Narození Panny Marie v Holubicích / Černý, Vojtěch 2016
Výsledky výzkumu kostola v Šamoríne / Botek, Andrej, 1957- 2016
Ondrejovce, Kaplnka Navštívenia Panny Márie : identifikácia románského krovu / Kalinová, Michaela 2016
K románské podobě kostela v Čelákovicích / Špaček, Jaroslav, 1943- 2016
Kostel sv. Lukáše ve Svárově : poznámky ke stavebnímu vývoji stavby / Volfová, Eva, 1955- 2016
Několik poznámek ke středověké cihelné architektuře na jižní Moravě / Vácha, Zdeněk, 1958- 2016
Průzkum dna věže hradu Svojanova / Cejpová, Miroslava, 1961- 2016
Hrad Holštejn / Štětina, Jan, 1977- 2016
Kostely druhé třetiny 15. století v severozápadních Čechách / Skopec, Jaroslav 2016
Stročín : Architektonicko-historický výskum a obnova stredovekého kostola sv. Mikuláša / Suchý, Ľubor, 1965- 2016
Dokumentace budovy sýpky na hradě Pernštejn / Šabatová, Lenka, 1974- 2016
Mlýnská brána v Kroměříži / Štětina, Jan, 1977- 2016
Opevnění severní strany Broumova v pozdním středověku / Slavík, Jiří, 1965- 2016
Dům s Tanečním sálem na hradě Buchlov : nové poznatky k jeho stavebním dějinám / Vrla, Radim, 1961- 2016
Bývalý kanovnický dům Biskupská č. 7 v Brně / Borský, Pavel, 1964- 2016
Popis a interpretace drobných stavebních úprav kostela P. Marie v Luži v kontextu jeho stavební historie / Kudláček, Slavomír, 1954- 2016
Kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích : Jak se z profáního stalo sakrální aneb o neobyčejném vzniku jednoho obyčejného kostela / Nová, Eliška, 1977- 2016
Dlouhé nápisy na venkovských stavbách z 19. století v okolí Litomyšle / Kutová, Pavlína, 1989- 2016
Drevený skelet v stavebnej tradícii východného Slovenska / Volovár, Maroš, 1976- 2016
Libčany...: ...a problematika monumentálního vesnického kostela bez zděné věže / Falta, Milan 2017
K historii románského kostela sv. Václava v Žabonosích / Kibic, Karel, 1973- 2017
Vícov... : ... a nové postřehy k problematice stavebního vývoje kostela sv. Ambrože / Falta, Milan 2017
Pokročilá počítačová vizualizace historické architektury / Varhaník, Jiří, 1954- 2017
Kostel sv. Markéty v Poleni / Kastl, Petr 2017
Uzavírání první brány hradu Švihova / Varhaník, Jiří, 1954- 2017
Nové poznatky o opevnění Rabštejna nad Střelou / Razím, Vladislav, 1957- 2017
Záhadné a neznámé plastiky v edikule renesančního portálu Adamova stavení zámku v Jindřichově Hradci / Dluhoš, Jiří, 1952- 2017
Pozostatek trámového stropu lode zo 17. storočia v podstreší kostola v Župčanoch a v Brezovičke : špecifický spôsob prestavny stredovekých kostolov v čase reformácie na východnom Slovensku / Suchý, Ĺubor 2017
Kokořovský dvůr ve Žluticích / Cikán, Martin 2017
Průzkum hrobky pod kostelem sv. Josefa v Mirošově : příspěvek k možnostem výkladu keramických nádob v pohřebním ritu / Čechura, Martin, 1977- 2017
Kostel sv. Martina ve Zvoleněvsi - nové poznatky ke stavebnímu vývoji / Volfová, Eva, 1955- 2017
Johanitská komenda v Přibicích / Fišera, Zdeněk, 1954- 2017
Některá vojenská polní opevnění na Českolipsku - terénní průzkum / Randus, Petr 2017
Historické pozemkové hranice na Plzeňsku / Mikota, Petr, 1954- 2017
Akce Horusice 1718 : k problematice čtení stáří linií vesnických půdorysů na mapách stabilního katastru / Škabrada, Jiří, 1946- 2017
Tesařský mistr Tomáš Smutný a jeho zápisy o stavbách ve Zbiroze : stavebí ruch na malém městě v 19. století / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2017
Vesnické stavby regionu české Kanady na plánech projektantů 1. poloviny 19. století / Dluhoš, Jiří, 1952- 2017
Tři litoměřické radnice a jejich (ne)realizované klasicistní přestavby / Nová, Eliška 2017
Vývoj venkovských sídel v 19. a 20. století: tvorba analytických mapových výstupů / Poloprutský, Zdeněk 2017
Lesní Pavilon Kuchyňka pod vrchem Bolfánek u Chudenic / Tuma, David, 1983- 2017
Východoslovenský amerikánsky dom / Volovár, Maroš, 1976- 2017
Stavební ruch za první republiky / Novotná, Dana, 1961- 2017
Zaniklá vesnice Fláje / Váňa, Martin 2017
Dílčí průzkumy měšťanského domu čp. 44 v Příboře se zaměřením na dokumentaci stropu velké nádvorní světnice / Koudelová, Jana 2010
Předhradí hradu Křídlo / Vrla, Radim, 1961- 2010
Objekt čp. 164 - torzo hospodářského dvora ve Velké Polomi / Augustinková, Lucie, 1974- 2010
Zámek v Kopaninách u Aše - zbořený, nezbořený / Karel, Tomáš, 1965- 2010
Ke stavební historii kostela Navštívení Panny Marie na Vysoké / Kibic, Karel, 1973- 2010
Stavební vývoj kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech / Falta, Milan 2010
Nové poznatky z průzkumů hradu Rokštejn / Šabatová, Lenka, 1974- 2010
Stavby typu "kamenate" v prostředí vrcholně středověkého Brna / Merta, David, 1967- 2010
Filatorie v našich sídlech / Novotná, Dana, 1961- 2018
Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích : pozoruhodná barokní svatyně a její výstavba ve světle kostelních účtů / Procházka, Zdeněk, 1954- 2018
Barokní zámky pavilonového typu v loveckých oborách / Tuma, David, 1983- 2018
Obory zvířecí, ptačí, rybí, vlčí : způsoby jejich ohrazení - příklady z Plzeňska / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Pravoslavné chrámy v lázeňských městech : jejich podoba a vzory ve světle nejnovějších průzkumů / Zeman, Lubomír, 1964- 2018
Tereziánske chrámy gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku : vybrané projekčné návrhy v porovnaní s realizáciou / Liška, Anton, 1986- 2018
Barokní panský dvůr Kopaniny u Letin / Karel, Tomáš, 1965- 2018
Hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách - překvapení pod omítkami / Alterová, Dagmar 2018
K podobě hradu Dívčího kamene / Varhaník, Jiří, 1954- 2018
Jáma na katr v parku zámku Veltrusy / Tichá, Jana 2018
Pálená střešní krytina českého venkova na Kolínsku i jinde / Rákosníková, Alena, 1988- 2018
Poznatky z průzkumu zanikajícího pozdně klasicistního domu čp. 37 v Pavlovicích / Kolka, Miroslav, 1976- 2018
Fortifikace kolem Hodkovic nad Mohelkou / Fišera, Zdeněk, 1954- 2018
Hůrky u Nové Bystřice (Adamfreiheit) - nejprve hornické, pak textilní městečko a nakonec jen vesnice / Dluhoš, Jiří, 1952- 2018
Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Městě nad Metují / Buroň, Miloš, 1979- 2018
Takzvaná Stará prelatura v areálu želivského kláštera / Šanda, Martin, 1975- 2018
Olešky - nové postřehy k problematice stavebního vývoje kostela Narození Panny Marie / Falta, Milan 2018
Město Bezděz a jeho předpokládaná podoba : vztah města a opevnění na Malém Bezdězu / Randus, Petr 2018
Kaple sv. Anny v Jemnici - posun datace o několik století / Pavelka, Vojtěch, 1983- 2018
Od gazdovstva k vilke : ľudové obydlie na Zemplíně okolo roku 1950 / Volovár, Maroš, 1976- 2018
Popis a interpretace drobných stavebních úprav kostela P. Marie v Luži v kontextu jeho stavební historie / Kudláček, Slavomír, 1954- 2016
Výsledky průzkumu jádra hradu Hoštejna u Zábřehu = Die Ergebnisse der Untersuchung der Kernburg Hoštejn bei Zábřeh / Vrla, Radim, 1961- 2019
Hrad Železnice - Isenberk = Die Burg Železnice - Isenberk / Fišera, Zdeněk, 1954- 2019
Novověká přestavba Hradu Rabštejna u Bedřichova = Die neuzeitliche Umgestaltung der Burg Rabštejn bei Beřichov / Vrla, Radim, 1961- 2019
Matriky jako pramen pro stavební historii = Matrikeln als Quellen für Baugeschichte / Zeman, Václav 2019
Pozůstatky minerálních závodů na bývalém plzeňském panství / Mikota, Petr, 1954- 2019
Gloriet na Chrastu u města Horažďovice / Tuma, David, 1983- 2019
Nové poznatky ke kostelu svaté Apoleny na Tachovsku / Kolovský, Martin, 1994- 2019
Oranžerie a skleníky na hradě Veveří / Dohnalová, Petra, 1970- 2019
Nová interpretace renesančního nápisu v kapli zámku Horšovský Týn : poznámka k heuristice (nejen) historika architektury / Beránek, Jan, 1966- 2019
Zámek Hradiště v Blovicích - zjištění o založení jeho přístupového mostu = Schloss Hradiště (Steinradisch) bei Blowitz - Festellung über die Gründung seiner Zugangsbrücke / Hanzlíková, Hana, 1947- 2019
Úředníci místo řeholníků / Nová, Eliška, 1977- 2019
K otázce gotické brány Dolního hraduna Rožmberku / Varhaník, Jiří, 1954- 2019
3D model kostela Jména Ježíš v Telči a jeho využití / Hnilica, Ondřej 2019
Poznatky z reštaurátorského výskumu, reštaurovania a obnovy (nielen) fasád rímskokatolíckeho kostola Božieho Tela v Belej-Duliciach / Reťkovská, Adriana, 1971- 2019
Originál nebo replika : Kamenný dům s částečně hrázděným patrem v Kalivodech, okr. Rakovník / Volfová, Eva, 1955- 2019
Zámeček nebo hájovna? / Novotná, Dana, 1961- 2019
K podobě věže jižní předsunuté bašty hradu Českého Štenberka / Varhaník, Jiří, 1954- 2019
Soubor historických vrat a dveří v Nové Bystřici a okolí / Dluhoš, Jiří, 1952- 2019
Kroměříž : Stavební vývoj gotického hradu a renesančního zámku / Janiš, Dalibor, 1973- 2019
Dva dvojtraktové domy rámovej konštrukcie na východnom Slovensku / Volovár, Maroš, 1976- 2019
Nové poznatky ke kostelů svaté Apoleny na Tachovsku / Kolovský, Martin, 1994- 2019
Architekt a stavitel Peter Patzenhauer / Šanda, Martin, 1975- 2019
Proměna Jindřichova Hradce po katastrofálním požáru v roce 1801 / Dluhoš, Jiří, 1952- 2019
Karschův dům čp. 89 v Kadani : Výsledky pokračujícího SHP / Rykl, Michael, 1967- 2019
Původní funkce provozních prostorů v suterénu zámku v Sokolově : prádelna a příležitostná lázeň? / Zeman, Lubomír, 1964- 2019

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.