Search results | ÚOP v Ústí nad Labem http://iispp.npu.cz/carmen/library/unl/search/by-authority/126623/rss?lang=EN Search by authority: Personal names = Adámek, Jiří Na zdraví! : o pohostinství v Litoměřicích a v Terezíně v dobách minulých / Adámek, Jiří