Výsledky vyhledávání | ÚOP v Ústí nad Labem http://iispp.npu.cz/carmen/library/unl/search/by-authority/247670/rss?pageSize=100&lang=CS&s=-9&sd=ASC&page=1&ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Geografická hesla = České království České země v době renesance Kubů, Naděžda, 1954- České země v době osvícení Lněničková, Jitka Epigrafický archaismu versus primitivismus :několik poznámek ke vztahu epigrafiky a architektury na konci středověku = Epigraphy Archaism versus Primitivism : A Few Comments ot the Relations between Epigraphy and Architecture at the end of the Middle Ages Czechowicz, Bogusław, 1967-