Suchergebnisse | ÚOP v Ústí nad Labem http://iispp.npu.cz/carmen/library/unl/search/by-authority/247670/rss?pageSize=20&ticketId=-7&s=-9&sd=DESC&page=1&lang=DE Suchen nach Autorität: Geographische Begriffe = České království České země v době renesance Kubů, Naděžda, 1954- České země v době osvícení Lněničková, Jitka Nové poznatky o tvorbě a životě pražského sochaře Petra Prachnera (1744-1807) = Neue Erkenntnisse zum Schaffen und Leben des Prager Bildhauers Peter Prachner (1744-1807) Loub, Kryštof Epigrafický archaismu versus primitivismus : několik poznámek ke vztahu epigrafiky a architektury na konci středověku = Epigraphy Archaism versus Primitivism : A Few Comments ot the Relations between Epigraphy and Architecture at the end of the Middle Ages Czechowicz, Bogusław, 1967-