Výsledky vyhledávání | ÚOP v Ústí nad Labem http://iispp.npu.cz/carmen/library/unl/search/by-authority/39803/rss Vyhledávání podle autority: [OKRESY] = Děčín --Starší, než Günterův (Starý) mlýn v Jetřichovicích / Belisová, Natalie, 1960- [Jiříkov, DC, fara čp. 5, interiér, jedna z místnostíí] Skokanová, Ludmila [Jiříkov, DC, fara čp. 5, interiér, jedna z místností, dveře] Skokanová, Ludmila [Kerhartice, DC, areál kostela sv. Máří Magdalény, hřbitov, pohled od vstupní brány k severovýchodu] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kerhartice, DC, areál kostela sv. Máří Magdalény, hřbitov, ohradní zeď a brána na jihozápadní straně hřbitova] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kerhartice, DC, dům čp. 44, pohled od severu] Neumannová, Kateřina, 1975- [Jiříkov, DC, fara čp. 5, interiér, jedna z místnostíí] Skokanová, Ludmila [Jiříkov, DC, fara čp. 5, interiér, jedna z místností, detail zdiva se zazdívkou] Skokanová, Ludmila [Kerhartice, DC, usedlost čp. 44, stodola, pohled od jihu] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kerhartice, DC, usedlost čp. 44, stodola, pohled od severu] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kerhartice, DC, fara čp. 94, pohled od jihozápadu (vzadu je kostel sv. Máří Magdalény)] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kerhartice, DC, fara čp. 94, jihovýchodní průčelí, přízemí, vstup ve střední ose] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kerhartice, DC, fara čp. 94, jihovýchodní průčelí, přízemí, okno v krajní pravé ose] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kerhartice, DC, fara čp. 94, pohled od východu] Neumannová, Kateřina, 1975- [Kamenická Stráň, DC, dům čp. 12, východní průčelí, pohled od severovýchodu] Skokanová, Ludmila [Kamenická Stráň, DC, areál domu čp. 12, sklep před západním průčelím, pohled na vstupní prostranství] Skokanová, Ludmila [Kamenická Stráň, DC, areál domu čp. 12, sklep před východní stranou domu, vstup] Skokanová, Ludmila [Kamenická Stráň, DC, dům čp. 13, pohled od jihovýchodu] Skokanová, Ludmila [Kamenická Stráň, DC, dům čp. 13, jižní průčelí, přízemí, vstupní portál v ose druhé zleva] Skokanová, Ludmila [Kamenická Stráň, DC, dům čp. 13, jižní průčelí, přízemí, okno v krajní levé ose] Skokanová, Ludmila