Výsledky vyhledávání | ÚOP v Ústí nad Labem http://iispp.npu.cz/carmen/library/unl/search/rss?q=bene%C5%A1ov Výsledky vyhledávání Benešov Tywoniak, Jiří, 1919-1995 [Benešov nad Ploučnicí, DC, č. p. 54 - hospodářský objekt v areálu zámku, prováděcí projekt úpravy] Jeřábek, F. Benešov - horní zvonice u kostela sv. Mikuláše : věnováno památce MUDr. Zdeňka Hazlbauera / Glosová, Michaela, 1942- Benešov nad Ploučnicí : Střípky z minulosti našeho města / Šefl, Vladimír [Benešov nad Ploučnicí, DC, mapa stabiliního katastru] [Benešov nad Ploučnicí, DC, oprava zámku] [Benešov nad Ploučnicí, DC, směrný územní plán] [Benešov nad Ploučnicí, DC, územní plán obce] [Benešov nad Ploučnicí, DC, studie řešení plakátovacích ploch] Pasport : Státní zámek Benešov nad Ploučnicí Marks, Luděk, 1963- [Benešov nad Ploučnicí, DC, rekonstrukce TVP, jednostupňový projekt] Nečas, Jiří [Benešov nad Ploučnicí, DC, Mírové náměstí, rekonstrukce, studie] Frančík, Vladimír [Benešov nad Ploučnicí, DC, kabelové vedení "sídliště - zámek", projekt] Šebek [Benešov nad Ploučnicí, DC, komplexní urbanistický návrh regenerace centra] [Benešov nad Ploučnicí, DC, zámek, sloupkové stolní hodiny, BP 610] Švestka, Martin Státní zámek Benešov nad Ploučnicí : průvodcovský text Vlček, Jiří [Benešov nad Ploučnicí, DC, zámek, polychromovaná dřevořezba světce (sv. Erasmus?)] Sklenářová, Marie, 1948- [Benešov nad Ploučnicí, DC, zámek, hodiny stolní skříňkové, BP 605] Němec, Václav, 1959- [Benešov nad Ploučnicí, DC, pohledová studie rozmístění svítidel v parteru komunikací města] Benešov nad Ploučnicí : stavebně historický průzkum omítek Dolního zámku Muk, J.