Výsledky vyhledávání | ÚOP v Ústí nad Labem http://iispp.npu.cz/carmen/library/unl/search/rss?q=dittrichova%20hrobka&s=-9474&sd=DESC&page=1 Výsledky vyhledávání Zpráva o stavebně technickém průzkumu v objektu Dittrichovy hrobky, Krásná Lípa Dostál, Luděk, Ing. Předběžný restaurátorský průzkum mauzolea rodiny Dittrich v Krásné Lípě : skleněná muzívní výzdoba figurální a dekorativní Kracík Štorkánová, Magdalena Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné Lípě / Skopec, Jaroslav [Krásná Lípa, hrobka, zvaná Dittrichova - severovýchodní průčelí, termální okno nad vstupem] Kursa, Roman [Krásná Lípa, hrobka, zvaná Dittrichova - severovýchodní průčelí, hlavní vstup do hrobky] Kursa, Roman [Krásná Lípa, hrobka, zvaná Dittrichova - severovýchodní průčelí] Kursa, Roman [Krásná Lípa, hrobka, zvaná Dittrichova - pohled od severu] Kursa, Roman [Krásná Lípa, hrobka, zvaná Dittrichova - pohled od jihozápadu] Kursa, Roman [Krásná Lípa, hrobka, zvaná Dittrichova - pohled od jihovýchodu] Kursa, Roman [Krásná Lípa, Dittrichova hrobka - severozápadní průčelí] Kursa, Roman [Krásná Lípa, Dittrichova hrobka - severovýchodní průčelí, dolní část se vstupem - pohled od severu] Kursa, Roman [Krásná Lípa, Dittrichova hrobka - pohled od severu] Kursa, Roman [Krásná Lípa, Dittrichova hrobka - pohled od jihu] Kursa, Roman [Krásná Lípa, Dittrichova hrobka - pohled od jihu] Kursa, Roman [Krásná Lípa, Dittrichova hrobka - jihozápadní průčelí] Kursa, Roman [Krásná Lípa, Dittrichova hrobka - jihovýchodní průčelí, pohled od jihu] Kursa, Roman